Návrh reformy společné zemědělské politiky jako šance na ozelenění a změnu, ale také prostor pro lobbing | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Návrh reformy společné zemědělské politiky jako šance na ozelenění a změnu, ale také prostor pro lobbing


Šumperk / Praha (12. října 2011) – Dnes byl v České republice, paralelně s ostatními členskými státy Evropské unie, představen legislativní návrh reformy společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013. Návrh Evropské komise, prostřednictvím „telemostu“ přímo z Bruselu, na tiskové konferenci uvedl eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş. Na jeho vystoupení navazovala prezentace zástupců DG Agri ve složení Jean-Jacques Jaffrelot, Lukáš Víšek, Pavel Povolný přímo na zastoupení Evropské komise v Praze.

Čeští ekologičtí sedláci vnímají návrh reformy SZP jako šanci na pozitivní změnu, zároveň jsou si však dobře vědomi, že se tento trend může rychle změnit.
Pro tzv. greeningová opatření (pro posílení ekologické udržitelnosti zemědělského odvětví)by mělo být vyčleněno třicet procent přímých plateb. To rozhodně není zanedbatelná část. Dá se však očekávat, že se v souvislosti s nastupujícím trendem ozelenění společné zemědělské politiky po roce 2013 vzedme řada negativních reakcí, které zejména díky nejasným definicím v návrhu, mohou ještě zamíchat kartami.
„Je dobře, že návrh nezapomíná na boj s klimatickou změnou, že myslí na malé či mladé zemědělce, snížení byrokracie či podporu vědy a výzkumu. Na druhou stranu však podporu samotného ekologického zemědělství v návrhu, stejně jako např. naši kolegové z IFOAM EU, vnímáme jako nedostatečnou. Nejasnosti, které obsahuje, mě nutí k poměrně značné skepsi a obavám. Některé formulace jsou velmi nepřesné a jejich výklad se pravděpodobně bude měnit dle politické vůle a síly Evropské komise,“ sdělila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Poukázala na to, že právě na prosazení návrhu SZP se totiž bude ukazovat i vliv Evropské komise a postavení ostatních institucí EU po Lisabonské smlouvě, které pochopitelně budou chtít demonstrovat svoji sílu a vymezovat si pozice. „Roztočí se tak další kolo lobbingu a zákulisní boj, který s cíli návrhu SZP nemá až tak mnoho společného. Půjde hlavně o velké ekonomické zájmy. Dá se předpokládat, že provádění a implementace jednotlivých priorit do praxe bude také hodně zajímavé, což zračily oprávněné obavy, a to i ve tvářích samotných zástupců Ministerstva zemědělství ČR,“ obává se Kateřina Nesrstová.
Z úst eurokomisaře Daciana Cioloşe mimo jiné zaznělo, že SZP je součástí veřejné politiky EU a je třeba ji vnímat v širším kontextu přerozdělení, které také prostřednictvím SZP vyrovnává rozpočtové rozdíly v členských státech. „Chápu toto vysvětlení vývoje návrhu SZP a výše plateb (zohledňujícího historická kritéria), ale souhlasit s ním nemůžu. V současné době už měla být úroveň výše podpory prostřednictvím SZP stejná ve starých, stejně jako nových členských státech. Podobných ,šperků‘ či dalších překvapení čeká nejen na ekologické zemědělce určitě ještě mnoho,“ podotkla závěrem Kateřina Nesrstová.
Než však bude schválen definitivní rámec a připravena implementační pravidla dají se očekávat nejen bouřlivé diskuze ale asi i nemalé změny nevylučující ani zvraty.
Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková
Poznámky:
Deset klíčových bodů reformy:
1) Lépe zacílená podpora příjmů v zájmu oživení růstu a zaměstnanosti
2) Nástroje řízení krizí budou lépe schopné reagovat a budou lépe přizpůsobeny novým hospodářským výzvám
3) „Zelená“ platba podporující dlouhodobou produktivitu a ochranu ekosystémů
4) Doplňkové investice pro výzkum a inovace
5) Konkurenceschopnější a vyváženější potravinový řetězec
6) Podnícení agroenvironmentálních iniciativ
7) Snadnější zahájení činnosti mladých zemědělců
8) Stimulace zaměstnanosti na venkově a podnikatelského ducha
9) Lépe zohlednit znevýhodněné oblasti
10) Jednodušší a účinnější SZP
Další informace poskytne Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, pro-bio@pro-bio.cz).
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců má v současné době 656 členů. Sdružuje 588 farmářů, 68 bioprodejen a 241 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu sídlí v Šumperku.
Kontakt:

Sylva Horáková
PR
pro.bio.pr@email.cz
www.pro-bio.cz
722007795


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 10. 2011 23:53
Kategorie: Politika
Název zdroje: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.