Ministr Dobeš chce studenty vyslechnout u kulatého stolu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ministr Dobeš chce studenty vyslechnout u kulatého stolu


Ministr školství Josef Dobeš je připraven jednat se studenty o celé problematice reformy vysokých škol, jejích konfliktních bodech a budoucích perspektivách. Zástupce Studentské komory Rady vysokých škol, iniciativy Za svobodné vysoké školy i dalších studentských organizací, které se k současné podobě reformy vysokého školství chtějí vyjádřit, vyzývá k účasti na jednání u kulatého stolu závěrem Týdne neklidu.

Vysokoškolské fórum 2012 se uskuteční v pátek 2. března v Národní technické knihovně v Praze Dejvicích. Od 11 do 13 hodin proběhne diskuze, na které mají zástupci studentů možnost své připomínky k reformě ministrovi osobně tlumočit. Navazovat bude veřejně přístupná tisková konference všech zúčastněných v Ballingově sále NTK.

„Vítám možnost tohoto setkání, které vidím jako další příležitost vyslechnout názory studentů a vysvětlit postoje ministerstva,“ řekl Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. „Plně respektuji demokratickou diskusi, která vede k vzájemnému pochopení stanovisek a přináší oboustranně přijatelná řešení. Tato vláda provádí reformu vysokého školství, protože chce zajistit nejen dostupnost vysokoškolského vzdělání, ale i zvýšit kvalitu vysokých škol. Obojí je pro konkurenceschopnost České republiky nezbytné. Vysoké školy budou muset dělat v příštích letech obtížná rozhodnutí a je povinností vlády jim vytvořit takové legislativní podmínky, aby měly možnost se rozhodovat odpovědně podle svého nejlepšího akademického úsudku,“ doplnil ministr Dobeš.

Na programu jednání v rámci Diskuze u kulatého stolu by měly být hlavní otázky reformy: například nové typy akreditací, které dělí školy na výzkumné a prakticky zaměřené, nebo připomínky studentů k tématu akademických svobod – konkrétně co tyto svobody pro studenty představují a v kterých bodech vnímají jejich omezení. Zabývat se budou také současným návrhem řešení školného. Zástupci studentů tak dostanou kýženou příležitost vyjádřit se k věcnému návrhu zákona ještě před tím, než se jím bude zabývat vláda.

Vysokoškolské fórum se koná v den, kdy mají končit protestní akce vedené iniciativou Za svobodné vysoké školy.

Páteční diskuzní setkání obou stran organizuje vydavatelství největších médií pro studenty Studenta Media. „Na připravovanou VŠ reformu zaznívají názory z řad různých studentských hnutí a spolků. Jako největší studentské médium dáváme prostor pro setkání zástupců těchto iniciativ s ministrem Dobešem, aby mu předložili své připomínky, on je vyslechl a učinil nějaké závěry,“ vysvětlil důvody organizace setkání ředitel vydavatelství Adam Kožela.

Vysokoškolské fórum 2012 tak nepřímo navazuje na průzkum veřejného mínění mezi studenty, který vydavatelství Studenta Media prezentovalo začátkem února. Z něj vzešlo, že studenti nemají o Reformě VŠ dostatek informací a že není zcela jasné, kdo reprezentuje názory studentů v širším smyslu na národní úrovni.
Kontakt:

Martina Čmielová
PR manažer
martina.cmielova@studenta.cz
www.studenta.cz
+420 777 087 320


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 2. 2012 15:36
Kategorie: Politika
Název zdroje: Studenta Media s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Studenta Media je jednička v oslovování vysokoškolských studentů a mladých lidí. Na českém mediálním trhu působí od roku 2006.
Provozuje nejnavštěvovanější redakční online magazín pro studenty www.Studenta.cz a vydává tištěný časopis Studenta, který od března 2012 vychází nově 6x ročně v nákladu 45 000ks (dříve pouze 4x ročně).
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.