Krokodýli v českém zdravotnictví | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Krokodýli v českém zdravotnictví


ČÁST PRVNÍ – FÚZE
Od března loňského roku lze evidovat snahy o ovládnutí Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Nástrojem k dosažení tohoto cíle měla být Hutnická zdravotní pojišťovna. V červnu tohoto roku obdržela ZP M-A nabídku na sloučení s HZP. První nabídka byla tak povrchní, že Správní rada ZP M-A pověřila vedení ZP M-A sepsáním materiálu, který by jasně definoval podmínky, za kterých by bylo možné ve správní radě o nabídce fúze vůbec jednat. Po urgenci ze strany ZP M-A skutečně HZP svou ideu předložila a konkretizovala. Návrh nepřinášel žádná pozitivní řešení či přidané hodnoty ani pro pojištěnce, ale ani pro ZP M-A jako takovou. V návrhu nešlo ani o know-how, ani o lidi, natož o technologie. Šlo pouze o to, co nejrychleji ZP M-A převzít. I přes to Správní rada ZP M-A materiál na svém zářijovém zasedání seriózně projednala. Na základě faktů rozhodla, že si ZP M-A zachová svou nezávislost i do budoucna. ZP M-A totiž k fúzi neměla a nemá žádné faktické důvody. V posledních letech počty pojištěnců trvale stoupají a ZP M-A nemá problémy dostát svým závazkům vůči zdravotnickým zařízením. ZP M-A zkrátka představuje finančně stabilní zdravotní pojišťovnu, které důvěřují klienti i obchodní partneři, a která se těší dobrému jménu. Finanční analýzy to jasně dokládají a realizace řady projektů dosvědčují.

ČÁST DRUHÁ – OVLÁDNUTÍ SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
A tak se ZP M-A nestala jednou z několika pojišťoven, jež vytvořily jeden subjekt pod názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Ale finanční zdraví a „prodejní“ síť ZP M-A, jež pokrývá většinu území ČR, je stále lákavé sousto... Když ale ZP M-A nereagovala pozitivně na vnucení fúze, objevila se druhá možnost. Listopadové volby do správních orgánů ZP M-A. Stačí získat většinu ve správní radě a prostřednictvím mezer v zákoně by bylo za určitých okolností přeci jen možné pojišťovny sloučit, resp. pohltit ZP M-A. A tak se na poslední chvíli objevili noví kandidáti do voleb do správních orgánů. Vymyslel se jakýsi incident v podatelně ZP M-A o nepřijetí některých návrhů kandidátů do voleb. Následně jejich předkladatelé podali stížnost na Ministerstvo zdravotnictví ČR, která je v současné době v řešení.

ČÁST TŘETÍ – KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM,….
Bojí se však tento předkladatel, že by se jeho snahou nepodařilo získat vliv nad správními orgány ZP M-A? Je pravděpodobné, že hybatelům neutuchajícího zájmu o ZP M-A již nezbývá nic jiného, než se do ZP M-A pustit z úplně jiné strany, a to napadením současného vedení, snahou o jeho zdiskreditování a následně napadnutím regulérnosti voleb. O tom, že skryté síly svou snahu o získání ZP M-A myslí vážně, svědčí i skutečnost, že již více než měsíc dochází k vyvíjení nátlaku na jednotlivé volitele. A jaké jsou hlavní argumenty? „Děje se tam něco nekalého …., a je na čase udělat tomu přítrž.“ Může se dít něco nekalého ve společnosti, která v minulosti úspěšně prošla kontrolou nejen NKÚ, ale před pár měsíci dokonce i podrobnou prověrkou z Ministerstva financí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR? Myslím, že odpověď zná každý rozumný člověk.

ČÁST ČTVRTÁ – CO BUDE DÁL?
Do voleb zbývá jen několik dní. Volební komise se bude muset vypořádat s výsledky šetření podané stížnosti a s některými dalšími fakty, jako je pozdní jmenování volitelů od společnosti ČSA. Jedině ona teď bude orgánem, který musí ověřit správnost kandidátek, posoudit všechna související fakta a garantovat správnost přípravy a průběhu voleb. Je pravděpodobné, že i někteří její členové se dostanou pod tlak. Nejde o tak málo. 400tisícový kmen pojištěnců, více než 2 miliardy rezerv a přes 7 miliard obratu. Na ní, na volitelích a následně na nově zvolených správních orgánech bude spočívat tíha odpovědnosti, aby ZP M-A mohla navázat na velmi úspěšné období posledních čtyř let, na nichž se svým zodpovědným rozhodováním podílela správní rada, která v polovině listopadu složí svůj mandát. Nebo to bude tak, že se zase jednou vše podřídí úplně jiným hodnotám, které s potřebami klientů ZP M-A mají pramálo společného?
Jisté je jedno. Zdravotní pojišťovnu METAL-ALIANCE teď čekají těžké časy. Jakoby přecházela přes propast s krokodýly a jejím úkolem je ochránit zájmy více než 400 000 pojištěnců. Jsou to právě jejich peníze, které vzbuzují zájem a snahu o vytvoření lokálního monopolu a nakročení k získání vlivu v dalších koutech republiky. Máme se vůbec ptát, jak je něco takového možné? Raději ne. Teď lze jen čekat, kdy hladový krokodýl ukáže své zuby.
Kontakt:

Zuzana Brávníková
PR
zuzana.bravnikova@zpma.cz
312 258 129


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 11. 2009 12:16
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.