Koordinátoři hodnotili úspěchy projektu Debatování napříč osnovami | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Koordinátoři hodnotili úspěchy projektu Debatování napříč osnovami


29. červen 2013, Přerov: Po třech letech skončil evropský projekt Debatování napříč osnovami, který oslovil více než 7000 studentů základních a středních škol. Regionální koordinátoři tohoto projektu se sešli 29.6. na výjezdním zasedání, aby zhodnotili projekt a seznámili ostatní se zkušenostmi a výstupy.

Na výjezdním zasedání v Hotelu FIT v Přerově se 29. června sešli řešitelé projektu Debatování napříč osnovami, aby zhodnotili jeho výsledky a výstupy. Jednotliví regionální koordinátoři ve svých referátech seznámili přítomné s praktickými zkušenostmi z organizace a průběhu Debatních dní, které ve svých krajích pořádali. Cílem tohoto zasedání pak bylo najít takový směr, který umožní dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu. Hlavní odborný garant sebral výstupy od jednotlivých řešitelů a navrhl takové postupy, které i nadále umožní rozvíjet výchovu a vzdělávání na školách.

V rámci projektu Debatování napříč osnovami se studenti základních a středních škol seznamovali s debatováním jako zábavnou a interaktivní metodou výuky. Projektu se mohli účastnit především formou tzv. Debatních dní. Zájem o zapojení se do projektu byl veliký a i díky tomu se podařilo uspořádat na 134 debatních dní, z toho 30 dokonce v cizím jazyce. Těsnou spoluprací mezi Asociací debatních klubů a školami se podařilo budovat základy pro obohacení výuky debatováním.

Studenti se skrze debatování zdokonalili v mnoha klíčových dovednostech jako např. umění formulovat argument, práce s informacemi, veřejné vystupování a schopnost pohotově reagovat. Tyto dovednosti pro ně v budoucnosti budou velkou výhodou v životě i v zaměstnání. Debatování se díky tomu těší velké oblibě.

Ze škol, ve kterých proběhly debatní dny, zaznívají velmi pozitivní ohlasy a mnoho ze zúčastněných škol dokonce zamýšlí obohatit výuku o debatování dlouhodobě. To jim umožní metodické materiály a videa, která vznikla v rámci tohoto významného vzdělávacího projektu.

O projektu Debatování napříč osnovami
Cílem projektu OPVK - CZ.1.07/1.1.00/14.0104 „Debatování napříč osnovami“ je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu. Během tří let realizace projektu (zahájen ve školním roce 2010/2011) uspořádá Asociace debatních klubů celkem 120 debatních dnů v pěti krajích ČR. Každého debatního dne se zúčastní cca šedesát žáků a šest učitelů základních a středních škol. Dalšími výstupy budou metodické listy, portfolia debatních témat či praktické video ukázky, které umístíme na nově vytvořený metodický portál projektu. Projekt Debatování napříč osnovami je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

O Asociaci debatních klubů, o.s.
Občanské sdružení Asociace debatních klubů napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské. Sdružení organizuje v ČR vzdělávací programy (Debatní liga, Romská debatní liga, Debatování napříč osnovami aj.) zaměřené na využití debaty jako výukové metody. Asociace debatních klubů je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association). Vybírá a podporuje národní reprezentaci České republiky zejména pro mezinárodní debatní soutěže pořádané organizacemi IDEA a WSDC. ADK je členem České rady dětí a mládeže a organizací uznanou MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008 až 2010.

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Kouba
Hlavní odborný garant projektu OPVK Debatování napříč osnovami
CZ.1.07/1.1.00/14.0104 | napricosnovami.debatovani.cz
Asociace debatních klubů, o.s., Senovážné náměstí 24, Praha 1, 116 47
debatovani.cz | petr.kouba@debatovani.cz
Kontakt:

Václav Soukup
Prezident sdružení
pr@debatovani.cz
www.debatovani.cz
+420 720 160 448


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 7. 2013 22:59
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Asociace debatních klubů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Asociace debatních klubů, o.s. zajišťuje vzdělávání středoškolských studentů poutavou formou soutěžní debaty. Sdružení organizuje Debatní ligu v českém a anglickém jazyce a zaštiťuje debatní kluby celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.