Tiskovky.info - Tiskové zprávy: Politika

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Kategorie


Politika

V pondělí začíná na Bali zásadní konference ke klimatu

V pondělí 3. prosince začíná na ostrově Bali v Indonésii 13. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a 3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu. Jde o zásadní summit, na kterém budou zahájena jednání o dalších krocích k ochraně klimatu po skončení platnosti Kjótského protokolu v roce 2012. Státy Evropské unie, včetně České republiky, chtějí, aby dohoda byla dokončena do konce roku 2009, kdy se v Kodani uskuteční 15. zasedání smluvních stran UNFCCC. Konference je dvoutýdenní, skončí v pátek 14. prosince.

Martin Bursík ocenil vědce a vynikající studenty

Praha, 26. listopadu 2007 – Místopředseda vlády Martin Bursík dnes slavnostně předal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum, Medaili MŠMT I. stupně a Cenu pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu. Následuje soupis laureátů obou cen.

IPCC: Klimatické změny jsou zjevné a budou pokračovat. Otázkou je, jak rychle a jak se na ně připravíme

Závěrečné shrnutí své (v pořadí již čtvrté) hodnotící zprávy o aktuálním stavu poznání o změnách globálního klimatu dnes ve španělské Valencii publikoval Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC). „Základní sdělení zprávy IPCC není nijak překvapivé – klimatické změny jsou bohužel realitou stejně jako významný vliv lidské činnosti na ně. Změny klimatu budou pokračovat po celé 21. století. Záleží ale na nás, jak budou intenzivní, jak vážné budou jejich dopady a jak dobře se na to dokážeme připravit,“ komentoval závěry vědeckého panelu ministr životního prostředí Martin Bursík. „Byl bych rád, kdyby měl pravdu Václav Klaus a příští generace se nad našimi dnešními obavami usmívaly. Bohužel, veškeré vědecké poznatky svědčí dost jednoznačně o opaku,“ dodal Martin Bursík.

Plány Martina Bursíka v oblasti evropských strukturálních fondů

Praha, 16. listopadu 2007 – Vicepremiér Martin Bursík, který je dočasně pověřen řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), si bezprostředně po svém nástupu do čela úřadu nechal zpracovat podrobnou zprávu o aktuálním stavu příprav Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Na jejím základě bude navržen další postup reflektující připomínky českých partnerů i Evropské komise.

Jak učit dějiny 2. poloviny 20. století nově a atraktivně

Praha, 16. listopadu 2007 – Zítra si Česká republika připomene dvojí výročí 17. listopadu. Obě jsou z hlediska novodobých českých dějin naprosto zásadní. Proč, to by měli vědět i žáci a žákyně všech českých, moravských a slezských škol. Jakým způsobem u nás vlastně pobíhá výuka dějepisu? Oborová konference Dějiny 2. poloviny 20. století , kterou pořádala Asociace pedagogů základního školství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jíž se zúčastnilo na 60 učitelů dějepisu ze základních a středních škol, nabídla řadu nových podnětů, jak se k výuce novodobé historie postavit. Základní prostor pro nové, atraktivnější pedagogické přístupy otevřely už Rámcové vzdělávací programy, podle kterých se učí od letošního září.

Reakce MŠMT na rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. listopadu ve věci stížnosti D.H. a ostatní proti ČR

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že Česká republika musí zaplatit odškodné osmnácti bývalým žákům zvláštních škol za to, že porušila zákaz diskriminace stěžovatelů ve spojení s jejich právem na vzdělání. Každý ze stěžovatelů tak obdrží náhradu morální újmy ve výši 4 000 euro, stát musí také uhradit soudní výlohy v celkové výši 10 000 eur.

Evropští ministři se radili, jak dál v ochraně klimatu

Ochrana klimatu a snižování emisí skleníkových plynů byly nejzásadnějšími body včerejšího jednání ministrů životního prostředí zemí evropské Sedmadvacítky. Českou republiku na řádném jednání Rady EU pro životní prostředí zastupoval první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

K nové reformní evropské smlouvě

Tiskové prohlášení místopředsedy sboru odborných mluvčích KSČM pro zahraničí a EU europoslance M. Ransdorfa

K odstoupení vedení ÚOOZ

Tiskové prohlášení místopředsedy Výboru pro bezpečnost PS PČR Zdeňka Maršíčka (KSČM)

KSČM k neúspěchu při volbě nestálého člena RB OSN

Odborný mluvčí KSČM pro zahraniční věci RNDr. Václav Exner, CSc., k neúspěchu ČR při volbě nestálého člena RB OSN

KSČM k návrhu rozpočtu ČR na rok 2008 před 1. čtením v PS

Ing. dr. Svatomír Recman, odborný mluvčí KSČM pro finance

K zastavení příjmu žádostí o dotace z programu PANEL

Tiskové prohlášení odborného mluvčího resortu místního rozvoje Ing. Františka Beneše, CSc. (KSČM)

K návrhům České stomatologické komory navýšit spoluúčast pacientů

Tiskové prohlášení odborné mluvčí zdravotnictví Mgr. Soni Markové (KSČM)

K ohlášenému zdražení služeb České pošty od 1. 1. 2008

Tiskové prohlášení místopředsedy Hospodářského výboru PS PČR Ing. Pavla Hojdy (KSČM)

Vybírejme poslance losem!

Jen zdánlivě jde o nápad recesistů. Ve skutečnosti je výběr zastupitelů formou losování jednou z nejstarších forem přímé volby představitelů veřejné správy. Proč by nemohlo fungovat i v moderním 21. e-století?
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.