K zájmům skutečných ekologických zemědělců nepatří podpora nepoctivců | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


K zájmům skutečných ekologických zemědělců nepatří podpora nepoctivců


Šumperk (1. listopadu 2011) - Provozování ekologického zemědělství (EZ)není žádným zlatým dolem, je to často dřina mnohem větší, než konvenční způsob hospodaření, liší se to samozřejmě případ od případu. V ekologickém zemědělství jde ale (na rozdíl od některých způsobů zemědělského hospodaření) také o to vyvíjet činnost, která má pozitivní dopad na životní prostředí. K zájmům skutečných ekologických zemědělců nepatří podpora nepoctivců, kteří by kazili čest poctivým sedlákům a odčerpávali finance prostřednictvím zneužitých dotací, jak naznačují někteří kritici. Není však možné paušalizovat a generalizovat či účelově používat jen část informací. Silná slova některých funkcionářů agrárníků o zlatokopectví, dotacích a nedodržování pravidel v souvislosti s ekologickým zemědělstvím, nastolují prostor jen spekulacím či pobouření, ale rozhodně ne ke konstruktivním činům. Tak se jeví i kritika novely zákona o ekologickém zemědělství ze strany Agrární komory ČR.

Není smyslem novely o ekologickém zemědělství řešit dotační politiku. Zákon je normou s perspektivou dlouhodobé platnosti, jeho konkrétní naplnění včetně pružnějšího nastavování pravidel je pak otázkou následných vyhlášek a finanční podpora souvisí s nastavením podmínek dotací. „Novela zákona o ekologickém zemědělství rozhodně neměla vyřešit dotační politiku vůči sadům nebo finanční podmínky podpor pro ekologicky vyprodukované seno, které ostatně používají ke krmení i konvenční zemědělci a chovatelé. Naopak hlavním posláním novelizace je uvedení české právní normy v soulad s evropskou legislativou nebo nastavení principu registrace ekologických subjektů, zavedení chovu králíků v EZ, úprava systému udělování výjimek, apod.,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Podle ní je nastavení konkrétních dotačních pravidel v kompetenci Ministerstva zemědělství ČR. Zmíněnou oblastí se zabývá odbor environmentálních podpor Programu rozvoje venkova.
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců navíc poukazuje na fakt, že produkce není vše. Přestože je kladen důraz na zvyšování efektivity ekologicky hospodařících sedláků - tedy například i producentů bioovoce a na zajištění kvalitní tuzemské produkce pro náš trh (což je předmětem i právě realizovaného Akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015), je rovněž důležitá mimoprodukční funkce sadů, zejména těch extenzivních. „Jedná se o jeden z principů ekologického zemědělství, který je velmi důležitý z hlediska údržby krajiny, zachování a podpory biodiverzity, což mnohým kritikům často uniká – za to jsou ekologičtí zemědělci „odměňováni“ formou vyšších dotačních podpor,“ vysvětlila Kateřina Nesrstová a dodala, „není naším záměrem a doufám, že ani záměrem dotační politiky podporovat spekulanty. Chceme kvalitní tuzemskou bioprodukci pro naše spotřebitele, ale toho docílíme jen společně se samotnými ekologickými zemědělci. Dotace nejsou v Evropské unii spjaty účelově s produkcí, ale se způsobem hospodaření.“
V zájmu zvyšování kvality sadů mají bioovocnáři ve svazu PRO-BIO možnost být certifikováni podle nadstandardní směrnice pro hospodaření a management ovocných sadů, kterou také ve spolupráci s nimi, či zahraničními svazy jako Bioland, svaz aktualizuje a případně zpřísňuje.
Hospodaření na trvalých travních porostech v režimu EZ a zajištění „pouhé“ produkce biosena pro ekologické chovy zvířat (a nejen pro ně), je významným způsobem hospodaření v podmínkách České republiky. Na velké části pastvin, zejména horských, se extenzivně hospodaří - pase se zde dobytek, ovce, kozy apod., což je běžné a podporované v celé Evropské unii.
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vyzývá všechny, kdo mají konkrétní podněty ohledně nepoctivého chování „ekologických“ zemědělců, aby raději informovali příslušné orgány, než aby šířili nepodložená všezahrnující podezření.
Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková
Další informace poskytne Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, pro-bio@pro-bio.cz). PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců má v současné době 656 členů. Sdružuje 588 farmářů, 68 bioprodejen a 241 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu sídlí v Šumperku.
Kontakt:

Sylva Horáková
PR
pro.bio.pr@email.cz
www.pro-bio.cz
722007795


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 11. 2011 16:57
Kategorie: Politika
Název zdroje: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.