Jak se užívají slova v praxi? Pomůže Vám kontextový slovník od linguatools.de! | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jak se užívají slova v praxi? Pomůže Vám kontextový slovník od linguatools.de!


Ovládáte-li cizí jazyk, jistě víte, že od určitého stupně znalosti tohoto jazyka pro Vás není největším problémem přeložit význam jednotlivých slov, ale zjistit, v jakých situacích a v jakém kontextu se dané slovo obvykle používá a ve kterých ustálených frázích se nejčastěji vyskytuje. Jde například o to, s jakým podstatným jménem se pojí určité sloveso, jaké přídavné jméno se k němu nejlépe hodí a která předložka je v daném případě ta správná. Například, víte-li, že výraz "hladina" se do němčiny přeloží jako "das Niveau", není ještě zdaleka jisté, že se tento termín používá i ve spojení "hladina potoka", "hladina úrokových sazeb" nebo "hladina alkoholu v krvi“.Většina klasických slovníků Vám v tomto směru moc nepomůže. Při formulaci srozumitelného sdělení v cizím jazyce se ale bez těchto informací neobejdete. Ve kterém slovníku se například dozvíte, že německým překladem výrazu "udělat přednášku" není "Vorlesung machen", ale "Vorlesung halten"? Nebo - kde najdete, jak se německy řekne "zpanikařit"? Vyučujete-li cizí jazyk, víte, že když hledáte třeba překlad slova "zkoušet", žádný, byť sebeobsáhlejší, seznam možných překladů tohoto výrazu Vám při výběru správného pojmu nepomůže, jelikož volba konkrétního termínu závisí vždy na daném kontextu.Nemusíte panikařit, jelikož právě pro takové situace je tu kontextový slovník od linquatools.de. Slovník linguatools čerpá ze 49.000 překladů, které dohromady obsahují více než 1,3 milióny dvojjazyčných příkladů vět. Ke každému zadanému výrazu se Vám zobrazí strukturovaný seznam možných překladů s příslušnými německými a českými příklady vět, jež hledaný výraz obsahují. Tento kontextový slovník je zdarma dostupný na adrese www.linguatools.de/deutsch-tschechisch/. Tam se také dozvíte, že "zpanikařit" se německy řekne „in Panik geraten“.Zdrojem těchto větných dvojic jsou profesionální překlady pocházející z mnoha různých pramenů. Tvoří je například parlamentární rozpravy, novinové články a komentáře či politické projevy; a mimo jiné také odborné vědecké texty. U každé dvojice vět je zobrazen druh zdroje, což je podstatná informace z hlediska identifikace stylu textu i oblasti, v níž se tento překlad používá. Podle četnosti výskytu jednotlivých variant překladu lze zase odhadnout, které výrazy jsou užívanější a které jsou naopak méně obvyklé.Webový portál linguatools nabízí kromě česko-německého kontextového slovníku, také slovník německo-anglický s více než 546.000 překlady a 2,5 miliónů dvoujazyčných větných spojení. Pro dalších osm jazyků zde najdete rozsáhlé databáze vět a slovních spojení, v nichž můžete hledat kontextový překlad prostřednictvím vyhledávací funkce.Kontakt:

Petra Procházková
petra.prochazkova@linguatools.org
+493039839630


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 5. 2010 9:07
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: linguatools (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Firma linguatools se zaměřuje na oblast jazykových technologií. Její specialisté vyvinuli nové metody, které udávají směr budoucímu vývoji v oboru počítačové lingvistiky. S těmito metodami je možné připravit rozsáhlé lingvistické zdroje, jako např. slovníky a ontologie, a to v krátkém časovém rozmezí a bez velkých personálních nákladů. Hlavním zaměřením firmy je vytváření a zhodnocování vícejazyčných pramenů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.