ICT Unie varuje před odkladem elektronizace státní agendy | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ICT Unie varuje před odkladem elektronizace státní agendy


Představitelé ICT Unie varují, že více než roční odklady implementace projektů elektronizace státní správy a samosprávy ohrozí dokončení projektu eGovernmentu. Může tím dojít ke značným finančním ztrátám na straně státu, ale i k růstu byrokratické zátěže občanů a firem. „Pokud se naplánované projekty nedokončí a nepropojí se navazující systémy, pak jsou zcela ztraceny všechny související investice,“ upozorňuje prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Jak dodal, oblast informačních technologií má svá specifika, která znemožňují aplikaci tzv. salámové metody, běžně používané například při stavbě silnic a dálnic. „Projekty – stavby v IT, pokud mají plnit svou naplánovanou finální úlohu, se musí dokončit v rozumném horizontu, neboť nelze zprovozňovat jen části – torza budovaného systému. Jejich finalizaci nelze odkládat. Už vůbec ne v řádu let,“ řekl Svatoslav Novák.

V této souvislosti se konkrétně zmínil například o návrhu novely zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Ten obsahuje mimo jiné pasáž o elektronické spisové službě. Zatímco platná verze zákona počítá s převodem všech úředních dokumentů do elektronické podoby k 31.7.2012, novela tento termín posouvá o plné 3 roky, tedy až na 31.7.2015!

„Takovýto posun, např. v rámci úsporných opatření vlády, ohrozí úspěšné dokončení celého projektu eGovernmentu. Nedostaví se tím potřebná efektivita státní správy a ve svém důsledku to ohrozí i konkurenceschopnost ČR. Zůstává otázkou, jak se budou realizovat navazující projekty jako portál datových schránek, státní digitální archiv, elektronická sbírka zákonů nebo funkčnost základních registrů. Ohrožena tím může být i elektronická komunikace přes datové schránky,“ vypočítává možné negativní dopady novely výše zmíněného zákona prezident ICT Unie.

Upozornil také na skutečnost, že velká část projektů je spolufinancována z fondů EU a může být ohroženo jejich další financování. „Chápu, že pro udržování systémů v chodu je třeba mít naplánované provozní prostředky. Pokud však vláda chce šetřit tak, že se realizace omezí legislativním způsobem, pak je to cesta ‚do pekel‘,“ uvedl Svatoslav Novák. Stát se tím podle jeho slov zbavuje možnosti využívat nástrojů, které by ve výsledku přinesly skutečné dlouhodobé úspory a významné snížení státní byrokracie.
Kontakt:

David Čapek
PR Manager
d.capek@liberal-agency.cz
242 418 319


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 8. 9. 2011 11:13
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: Liberal Consulting s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Reklamní a PR agentura
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.