HP oznamuje hospodářské výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


HP oznamuje hospodářské výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2012


— Rozředěný zisk na akcii podle principů non-GAAP v hodnotě 0,92 dolaru za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 meziročně klesl o 32 %, znamená však navýšení oproti původnímu odhadu v rozmezí 0,83 až 0,86 dolaru za akcii — Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP v hodnotě 0,73 dolaru za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 meziročně klesl o 38 %, dosažená hodnota však představuje navýšení oproti původnímu odhadu 0,61 až 0,64 dolaru za akcii — Čisté tržby v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2012 dosáhly výše 30,0 miliardy dolarů, což představuje 7% pokles oproti výsledkům ze stejného období fiskálního roku 2011 — Akcionářům HP byla vyplacena miliarda dolarů formou dividend a zpětného odkoupení podílů

Praha, 23. února 2012 – Společnost HP oznámila finanční výsledky dosažené v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2012, které skončilo 31. ledna 2012. Čisté tržby za toto čtvrtletí dosáhly výše 30 miliard dolarů, což představuje 7% meziroční pokles, resp. 8% pokles při zohlednění účinků změn měnových kurzů.
Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil v prvním čtvrtletí 0,73 dolaru, což představuje 38% pokles oproti stejnému období předcházejícího fiskálního roku. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 0,92 dolaru, což znamená 32% meziroční pokles. Non-GAAP finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 nezahrnují náklady po zdanění ve výši 364 milionů dolarů, tedy 0,19 dolaru na akcii, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.
„V prvním čtvrtletí jsme splnili odhad avizovaný v předchozím kvartálu a nadále se zaměřujeme na dlouhodobé zhodnocení investic,“ řekla Meg Whitmanová, prezidentka a generální ředitelka společnosti HP. „Provádíme všechny kroky potřebné k tomu, abychom dále vylepšili jednotlivé provozní procesy, zvýšili efektivitu a využili nových tržních příležitostí pro potvrzení vedoucího postavení HP v pozici celosvětového technologického lídra.“
Rychlý přehled hospodářských výsledků

Q1 FY12 Q1 FY11 Meziročně
GAAP čisté příjmy (miliardy USD) 30,0 32,3 7 %
GAAP provozní marže 6,8 % 10,5 % 3,7 bodu
GAAP čistý zisk (miliardy USD) 1,5 2,6 44 %
GAAP rozředěný zisk na akcii 0,73 1,17 38 %
Non-GAAP provozní marže 8,6 % 12,4 % 3,8 bodu
Non-GAAP čistý zisk (miliardy USD) 1,8 3,0 40 %
Non-GAAP rozředěný zisk na akcii 0,92 1,36 32 %
Informace o využití non-GAAP finančních údajů společnosti HP jsou uvedeny níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Pokud není uvedeno jinak, všechny níže zmíněné tržby jsou odvozeny na základě hodnot GAAP.
Výsledky jednotlivých regionů
V Severní a Jižní Americe dosáhly v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2012 tržby výše 13,2 miliardy dolarů, což představuje 9% meziroční pokles, resp. 8% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe činily tržby 11,7 miliardy dolarů, což představuje 4% meziroční pokles, resp. 5% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. V oblasti Asie a Tichomoří dosáhly tržby 5,2 miliardy dolarů, což představuje 10% meziroční pokles, resp. 12% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů.
Tržby mimo USA tvořily v prvním čtvrtletí 66 % celkových příjmů společnosti HP. Tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) dosáhly 3,1 miliardy dolarů, tj. 13% poklesu při meziročním srovnání, a tvořily 10 % celkových příjmů společnosti HP.
Tržby HP v oblasti komerčních klientů meziročně poklesly o 4 %, u spotřebních klientů, společně s PSG a IPG, se meziročně snížily o 23 %.
Výsledky jednotlivých obchodních divizí
— Tržby divize Personal Systems Group (PSG) meziročně klesly o 15 % při 5,2% provozní marži. Na trhu komerčních klientů došlo k 7% poklesu tržeb, v oblasti spotřebních klientů k 25% snížení tržeb, v rámci sekce Workstations zůstaly výsledky stejné. Celkové prodeje se snížily o 18 % při 19% poklesu v oblasti desktopů a 18% poklesu prodeje notebooků.
— Tržby divize Services dosáhly 8,6 miliardy dolarů a meziročně se zvýšily o 1 % při 10,5% provozní marži. Tržby obchodní jednotky Technology Services vzrostly o 2 % stejně jako tržby obchodní jednotky IT Outsourcing, tržby obchodní jednotky Application and Business Services pak zůstaly stejné.
— Tržby divize Imaging and Printing Group (IPG) meziročně poklesly o 7 % při 12,2% provozní marži. Segment komerčních klientů meziročně poklesl o 5 % při 10% poklesu počtu prodaných tiskáren. Tržby v oblasti spotřebních tiskáren zaznamenaly 15% pokles při 15% snížení počtu prodaných tiskáren.
— Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně snížily o 10 % při 11,2% provozní marži. Obchodní jednotka Networking udržela tržby na stejné úrovni, obchodní jednotka Industry Standard Servers snížila tržby o 11 %, Business Critical Systems o 27 % a Storage o 6 %.
— Tržby divize Software se meziročně zvýšily o 30 % při 17,1% provozní marži, včetně výsledků divize Autonomy. Na nárůstu tržeb HP Software se podílel zejména silný růst prodeje licencí (zvýšení prodeje o 12 %), podpory (nárůst o 22 %) a služeb (růst o 108 %).
— Divize HP Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 15 %, zejména díky 8% zvýšení čisté hodnoty portfolia a vyrovnaného objemu financování. Provozní marže činila 9,6 %.
Správa aktiv
HP vygenerovalo v prvním čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 1,2 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí drželo skladové zásoby v hodnotě 7,3 miliardy dolarů, objem skladových zásob na počet dnů se meziročně zvýšil o 3 dny na hodnotu 28 dnů.
Pohledávky ve výši 15,9 miliardy dolarů meziročně poklesly o 2 dny na 48 dnů. Stav závazků na konci čtvrtletí činil 12,4 miliardy dolarů, což značí meziroční pokles o 2 dny při 48 dnech. Výplata dividend HP při ceně 0,12 dolaru na akcii si v prvním čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 244 milionů dolarů. Dalších 780 milionů dolarů v hotovosti použilo HP k odkupu přibližně 29 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci prvního čtvrtletí mělo HP k dispozici 8,2 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.
Výhled
Pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012 očekává HP non-GAAP rozředěný zisk na akcii zhruba 0,88 až 0,91 dolaru a GAAP rozředěný zisk na akcii přibližně 0,68 až 0,71 dolaru.
Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,20 dolaru na akcii, které souvisí především s odpisy zakoupených nehmotných aktiv, náklady na celkovou restrukturalizaci společnosti HP a poplatky plynoucími ze strategických akvizic.
Fiskální rok 2012 by měl podle odhadů HP vynést non-GAAP rozředěný zisk na akcii ve výši alespoň 4 dolary a GAAP rozředěný zisk na akcii ve výši zhruba 3,2 dolaru.
Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2012 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,8 dolaru na akcii, jež souvisí zejména s odpisy zakoupených nehmotných aktiv, náklady na celkovou restrukturalizaci a strategickými akvizicemi.
V rámci finanční rekapitulace za celý rok 2012 přijala společnost HP několik organizačních opatření platných od prvního čtvrtletí fiskálního roku 2012. Kvůli poskytnutí lepšího přehledu a srovnání promítla společnost HP tyto změny již do dřívějších období. Mezi tyto úpravy patří například změny ve vykazování příjmů uvnitř a mezi jednotlivými obchodními jednotkami či nové finanční zprávy. Tyto změny nijak neovlivňují dříve oznámené hodnoty konsolidovaných čistých výnosů společnosti HP, provozních zisků, čistých zisků nebo zisků na jednu akcii. S ohledem na tyto změny HP dodatečně vydalo upravené verze čtvrtletních a ročních souhrnů o dosažených finančních výsledcích celé společnosti, dílčích obchodních jednotek a jejich výkazy příjmů pro fiskální roky 2010 a 2011, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.
Další informace o dosažených výsledcích společnosti HP za první čtvrtletí fiskálního roku 2021 včetně podrobné finanční analýzy a shrnutí dílčích výsledků najdete na webových stránkách společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.
Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k hospodářským výsledkům za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2012Q1webcast.
O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.
Použití non-GAAP finančních informací
Společnost HP uvádí na podporu konsolidovaných zestručněných hospodářských výsledků na bázi GAAP svůj non-GAAP provozní zisk, non-GAAP provozní marži, non-GAAP čistý zisk a non-GAAP rozředěné zisky na akcii a hotovost. Společnost HP také poskytuje prognózu non-GAAP rozředěných zisků na akcii. Srovnání úprav GAAP výsledků za toto čtvrtletí a předcházející období najdete na stránce www.hp.com/investor/home pod odkazem Q1 2012 Quarterly Results. Kromě odkazů na jednotlivé zprávy v přehledové tabulce najdete na konci každé zprávy s hospodářskými výsledky pro dané čtvrtletí také část „Use of Non-GAAP Financial Measures“ (Použití non-GAAP finančních opatření), který přináší vysvětlení metod, jakými management společnosti HP používá tato non-GAAP opatření pro hodnocení své činnosti, důvody pro rozhodnutí managementu využít tato non-GAAP opatření, hmotná omezení spojená s používáním těchto non-GAAP opatření, způsob, jakým management společnosti HP daná omezení kompenzuje a vážné důvody, proč management společnosti HP věří, že tato non-GAAP opatření poskytnou užitečné informace investorům. Tato non-GAAP finanční informace není určená k tomu, aby se s ní nakládalo samostatně jako s náhradou provozního zisku, provozní marže, čistých výnosů či výnosů rozředěných na akcii nebo hotovosti či hotovostního ekvivalentu podle GAAP.
Výhledové sdělení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se předpoklady HP ukážou jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků; vliv makroekonomických a geopolitických trendů a událostí; tlaky konkurenčních firem na HP; rozvoj nových produktů a služeb a zlepšování stávajících výrobků a služeb pro splnění aktuálních potřeb zákazníků; reakce na nově vznikající technologická trendy; realizace kontraktů HP a jejích dodavatelů, zákazníků a partnerů; ochrana duševního vlastnictví a majetku HP, včetně duševního vlastnictví souvisejícího s licencemi třetích stran; integrace a ostatní rizika spojená s obchodními procesy a investičními transakcemi; přijímání a udržení klíčových zaměstnanců, předpoklady týkající se důchodového zabezpečení a dalších náklady související s odchodem zaměstnanců; očekávání a předpoklady týkající se načasování a nasazení programů pro další snižování nákladů, plány restrukturalizace a jejich integrace; důsledky nevyřízených pohledávek, vyšetřování, a sporů; a další rizika, jež jsou popsána ve výroční zprávě HP na formuláři 10-K za fiskální rok, který skončil 31. října 2011, a v dalších oznámeních společnosti HP podaných americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC). Informace o financích uvedené v této tiskové zprávě obsahují, stejně jako v minulých čtvrtletích, odhady založené na údajích, které jsou k dispozici v současné době, a to včetně položek týkajících se daní. Společnost HP věří, že tyto odhady budou užitečné, přesto se však mohou lišit od částek aktuálně zveřejněných v nejnovější zprávě společnosti HP na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2012. Zejména vyčíslení aktuálních daňových bilancí a předpisů k 31. lednu 2012 vyžaduje rozsáhlou interní a externí kontrolu daňových údajů za právě skončené fiskální čtvrtletí (včetně sjednocení a kontroly daňových předpisů u množství domácích i zahraničních subjektů), která se provádí během přípravy formuláře 10-Q. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Poznámka pro novináře: Další novinky společnosti HP, včetně odkazů na RSS kanály, lze najít na webu www8.hp.com/cz/cs/hp-news/newsroom.html, případně www.hp.com/hpinfo/newsroom.

Copyright © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby či opomenutí v tomto dokumentu.
Kontakt:

Ivan Lukáš
ivan.lukas@virklis.cz
222 315 318


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 2. 2012 14:20
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: agentura Virklis (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.