Evropský projekt Debatování napříč osnovami organizovali zkušení pedagogové i mladí lidé | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Evropský projekt Debatování napříč osnovami organizovali zkušení pedagogové i mladí lidé


30. červen 2013, Praha: Debatování napříč osnovami je projekt Evropské unie, na kterém se aktivně podílejí jak zkušení pedagogové, tak i nadšení mladí lidé. Cenné zkušenosti z organizace velkého projektu se budou hodit v jejich dalším působení v neziskovém sektoru i běžném životě. Projekt Debatování napříč osnovami tak přináší nejen přímé benefity svým účastníkům, ale pomáhá utvářet občanskou společnost v České republice. Přečtěte si rozhovor s Michaelou Procházkovou, která popisuje svoje zkušenosti v pozici Regionálního odborného garanta.

Jak se jmenuješ, co studuješ a co tě přivedlo k projektu DNO?
MP: Jmenuji se Michaela Procházková a studuji právníckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. K projektu DNO jsem se dostala díky nabídce od Petra Kouby (Hlavní odborný garant) a Vaška Soukupa.

Jaký region/regiony jsi měla na starosti?
MP: Zpočátku jsem byla regionálním odborným garantem (ROG) pro ústecký kraj, ale poté jsme společně s Janem Dragounem a Vaškem Soukupem byli ROGY pro celé Čechy.

Jak se dařilo v tvém regionu projekt realizovat? Jaké byly hlavní úspěchy a neúspěchy?
MP: Co se týče realizace projektu v ústeckém kraji, tak se nám celkem dařilo. Za celou dobu co projekt běžel, se v Ústeckém kraji uskutečnilo 10 debatních dní a z toho 4 v době mého ,,ROGování“, a to je opravdu úspěch.
Za neúspěch považuji asi to, že jen dvě z těchto škol se později dalších debatních akcí. Tento neúspěch ale hlavně přičítám tomu, že z ústeckého kraje je to všude z ruky a také jsme zde stejně jako v Jihočeském kraji bojovali se špatným dopravním spojením se zbytkem republiky.

Líbilo se studentům debatování? Jaké byly ohlasy?
MP: Myslím, že u většiny dětí byly ohlasy kladné. Díky zajímavým tématům, na jejichž výběru se sami studenti podíleli, se celkem rychle rozmluvili a debatování pak brali jako prostředek, jak vyjádřit svůj názor a zjistit názory svých spolužáků. Lektoři jim také pomohly se strukturou řečí (to oceňovali hlavně učitelé)a s hlubším proniknutím do problematiky.

Jak probíhala spolupráce se školami – s řediteli a učiteli?
MP: Když se spolupráce navázala, tak vše šlo skvěle. Učitelé i ředitelé na školách, které jsme navštívili byli moc ochotní a debata je většinou zaujala.

Jak celkově hodnotíš projekt?
MP: Projekt byl skvělá příležitost, jak představit debatování na českých středních školách. Rozhodně se nám podařilo rozšířit ve společnosti povědomí o tom, co debatování vlastně je a že něco takového v ČR vůbec existuje.

O projektu Debatování napříč osnovami
Cílem projektu OPVK - CZ.1.07/1.1.00/14.0104 „Debatování napříč osnovami“ je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu. Během tří let realizace projektu (zahájen ve školním roce 2010/2011) uspořádá Asociace debatních klubů celkem 120 debatních dnů v pěti krajích ČR. Každého debatního dne se zúčastní cca šedesát žáků a šest učitelů základních a středních škol. Dalšími výstupy budou metodické listy, portfolia debatních témat či praktické video ukázky, které umístíme na nově vytvořený metodický portál projektu. Projekt Debatování napříč osnovami je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

O Asociaci debatních klubů, o.s.
Občanské sdružení Asociace debatních klubů napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské. Sdružení organizuje v ČR vzdělávací programy (Debatní liga, Romská debatní liga, Debatování napříč osnovami aj.) zaměřené na využití debaty jako výukové metody. Asociace debatních klubů je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association). Vybírá a podporuje národní reprezentaci České republiky zejména pro mezinárodní debatní soutěže pořádané organizacemi IDEA a WSDC. ADK je členem České rady dětí a mládeže a organizací uznanou MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008 až 2010.

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Kouba
Hlavní odborný garant projektu OPVK Debatování napříč osnovami
CZ.1.07/1.1.00/14.0104 | napricosnovami.debatovani.cz
Asociace debatních klubů, o.s., Senovážné náměstí 24, Praha 1, 116 47
debatovani.cz | petr.kouba@debatovani.czKontakt:

Václav Soukup
Prezident sdružení
pr@debatovani.cz
www.debatovani.cz
+420 720 160 448


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 7. 2013 23:16
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Asociace debatních klubů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Asociace debatních klubů, o.s. zajišťuje vzdělávání středoškolských studentů poutavou formou soutěžní debaty. Sdružení organizuje Debatní ligu v českém a anglickém jazyce a zaštiťuje debatní kluby celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.