Děti z Kladna se v rámci projektu Romský mentor věnovaly mediální tvorbě a vytvořily časopis | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Děti z Kladna se v rámci projektu Romský mentor věnovaly mediální tvorbě a vytvořily časopis


Děti z kladenské základní školy praktické se pod vedením žurnalisty Patrika Bangy věnovaly mediální tvorbě a za krátkou dobu vytvořily vlastní časopis.

Díky vstřícné spolupráci ZŠ v Pařížské ulici v Kladně se děti v rámci projektu Romský mentor dvakrát do měsíce scházely a společně pracovaly pod názvem „Dětská informační agentura“. Panovaly obavy, zda tato tématika bude děti zajímat a bavit. Patrik Banga však hned v počátku děti zaujal svou energičností a kreativitou.

První setkání probíhalo v duchu seznámení se s prostředím redakce a práce redaktora, co je to blog či kdo je bloger. Nechybělo ani představení různých typů médií. Děti postupně získávaly znalosti jak psát recenzi, vést rozhovor a dozvěděly se vše co je potřeba k tvorbě časopisu, aby si svůj vlastní časopis mohly vytvořit. Děti se průběžně věnovaly redaktorské práci, ať již volbě vhodných témat či tvorbě samotných textů. Jelikož časopis netvoří jen text, ale i grafická stránka, děti vybíraly či vytvářely vhodné fotografie či ilustrace svých textů. V rámci setkání nechyběly ani dramatické hry, které vždy nejen uvolnily atmosféru, ale prohlubovaly i vzájemné vztahy mezi dětmi a mentorským týmem.

Děti si vyzkoušely i umění vést rozhovor a to hned s dvěma hosty. První interview děti vedly se zpěvákem Gypsym.cz, který děti navštívil a připravil pro ně hudební workshop. Ani další host spisovatel Dezider Banga, který děti seznámil s romskou literární tvorbou, neunikl zvídavým otázkám. Exkurze do Národního technického muzea dětem přiblížila nejen prostředí tiskařské a fotografické dílny. Poté již děti dokončovaly práci na časopisu, který nazvaly „Školopis“. Závěrečná schůzka přinesla živou diskuzi nad již vytištěným časopisem a celkové hodnocení projektu. Setkání bylo nad očekávání emotivní, protože si děti Patrika velmi oblíbily. Nechyběla samozřejmě pochvala a povzbuzení k psaní dalších článků.

Romský mentor je projekt, jehož hlavním cílem je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury. Do České republiky jej přinesla organizace Open Society Institute (OSI), program Arts and Culture z Budapešti, který projekt plně dotuje. Realizátorem v Česku je od roku 2011 občanské sdružení ROMEA.

Více informací naleznete na stránkách sdružení Romea či na facebooku.
Kontakt:

Iva Hlaváčková
Koordinátorka projektů
stipendia.romea@gmail.com
http://www.romea.cz/sdruzeniromea/
257 329 667


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 2. 2012 22:34
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: ROMEA, o. s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.