Děti ve Valašském Meziříří zdokonalují své pěvecké umění | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Děti ve Valašském Meziříří zdokonalují své pěvecké umění


Děti z Valašského Meziříčí se učí hudebním dovednostem a romské kultuře a to v rámci projektu Romský mentor, jehož hlavním cílem je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury.

Skupinu dětí vede hudebník Ivan Kandráč, který s dětmi pracuje na rozvoji jejich pěveckých a rytmických dovedností s plánem pěveckého vystoupení na závěr projektu.

Po počátečním ostychu, kdy se děti nejprve seznamovaly, došlo postupně k stmelení kolektivu dětí a tak i k určitému naplnění společného hesla skupiny, které zní: Dohromady jsme jeden. Děti se v rámci každého setkání věnovaly nacvičování zpěvu českých, romských, ale i zahraničních písní. S hudbou samozřejmě souvisí i rytmika a tanec, který děti také velmi baví a proto byla některá setkání tancem obohacena. Ve společných diskuzích se děti věnovaly tématům budoucnosti, čeho by chtěly dosáhnout a s tím spojenou volbou povolání. Děti si přiblížily také romské tradice a romské osobnosti. Trénování zpěvu pak doplnily i výtvarné aktivity a hry. Děti například nakreslily různorodé kresby na téma romská kultura či se věnovaly malbě na keramiku. V rámci předvánočního setkání děti nejprve vytvářely vánoční přáníčka a potom si s mentorem a romskou pamětnicí povídaly o tom, jak vypadají romské a české Vánoce dnes a jak tomu bylo kdysi. Děti se dověděly, jak slavili Romové Vánoce na ještě před druhou světovou válkou na Slovensku. Nakonec děti zazpívaly několik písní, které se v průběhu prvního školního pololetí naučily a jelikož se všem přítomným rodičům jejich vystoupení velmi líbilo, musely dokonce pár písní přidat. Nezbývá nic jiného než všem dětem popřát mnoho dalších nejen pěveckých úspěchů.

Do České republiky projekt přinesla organizace Open Society Institute (OSI) z Budapešti a je realizován od roku 2011 občanským sdružením ROMEA.

Více informací naleznete na stránkách sdružení Romea či na facebooku.
Kontakt:

Iva Hlaváčková
Koordinátorka projektů
stipendia.romea@gmail.com
http://www.romea.cz/sdruzeniromea/
257 329 667


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 1. 2012 15:20
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: ROMEA, o. s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.