Debatování napříč osnovami oslovilo tisíce dětí v celé ČR | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Debatování napříč osnovami oslovilo tisíce dětí v celé ČR


28. červen 2013, Praha: Debatování napříč osnovami je projekt Evropské unie, který má za cíl seznámit studenty základních a středních škol s debatováním jako zábavnou metodou výuky. Do svého konce v červnu 2013 oslovil přes 7000 studentů a přes 800 učitelů v celé České republice. Proběhlo na 134 debatních dní, z toho 30 dokonce v cizím jazyce.

Jedinečnou příležitost vyzkoušet si debatování dostalo v uplynulých letech přes 7000 studentů středních a základních škol, kteří se zúčastnili akcí projektu Debatování napříč osnovami. Zájem škol o zapojení do projektu byl veliký, a tak se podařily uspořádat debatní dny po celé České republice. Asociace debatních klubů, která projekt zaštiťuje, nabídla studentům zábavnou formou výuku prezentačních a argumentačních dovedností, které jim přinesou dlouhodobé výhody. Ať už při dalším studiu nebo na trhu práce.

V rámci projektu proběhlo na 134 debatních dní, z toho 30 se konalo v cizím jazyce. Na každém debatním dni se studenti seznámili na úvodním semináři s debatováním. Následně prodiskutovali ve skupinkách dané téma-tezi a připravili argumenty pro a proti. V další části pak sestavili týmy a vyzkoušeli si debatování na vlastní kůži. Debatní dny představují pro mnoho žáků první seznámení s debatováním a prezentací svých myšlenek před publikem. Tato cenná zkušenost je významným přínosem pro jejich osobnostní rozvoj.

Studenti debatovali na širokou škálu témat. Od např. „V ČR bychom měli zavést trest smrti.“ přes „Soutěže krásy jsou škodlivé“ až po „Maturita na SŠ by se měla změnit“, teze nabízejí příležitost k zamyšlení se nad problémy světa okolo nás. Mladí lidé jsou tak vedeni k uvažování o vážných otázkách a hledání odpovědí. Každý účastník po školení dostal výukové CD, metodické listy a certifikát o účasti.

Do projektu se zapojili také učitelé a nebylo jich málo. Přes 800 pedagogů se seznámilo s debatováním jako výukovou metodou, která je pro studenty zajímavá a přínosná. Vznikly i metodické listy a databanka debatních tezí, kterou mohou dál ve svých hodinách využívat. Stejně tak i metodická videa, která představují debatování zábavnou interaktivní formou.

Studenti se v rámci projektu, ale i debatováním jako takovým, naučili lépe formulovat argumenty, přesvědčivě prezentovat své myšlenky před publikem i pohotově reagovat. Každý student musí umět i pracovat s dostupnými informacemi a uvažovat o problémech v dané oblasti.

I když si zúčastnění studenti a pedagogové někdy zpočátku mysleli, že debata může být obtížná, zjišťují, že jde o zajímavou a zábavnou akci. Debatování se díky tomu těší velké oblibě.

O projektu Debatování napříč osnovami
Cílem projektu OPVK - CZ.1.07/1.1.00/14.0104 „Debatování napříč osnovami“ je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu. Během tří let realizace projektu (zahájen ve školním roce 2010/2011) uspořádala Asociace debatních klubů celkem 134 debatních dnů v krajích ČR. Každého debatního dne se zúčastnilo cca šedesát žáků a šest učitelů základních a středních škol. Dalšími výstupy byly metodické listy, portfolia debatních témat či praktické video ukázky, které jsou umístěné na nově vytvořený metodický portál projektu. Projekt Debatování napříč osnovami je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

O Asociaci debatních klubů, o.s.
Občanské sdružení Asociace debatních klubů napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské. Sdružení organizuje v ČR vzdělávací programy (Debatní liga, Romská debatní liga, Debatování napříč osnovami aj.) zaměřené na využití debaty jako výukové metody. Asociace debatních klubů je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association). Vybírá a podporuje národní reprezentaci České republiky zejména pro mezinárodní debatní soutěže pořádané organizacemi IDEA a WSDC. ADK je členem České rady dětí a mládeže a organizací uznanou MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008 až 2010.

Kontaktní osoby:
Mgr. Petr Kouba
Hlavní odborný garant projektu OPVK Debatování napříč osnovami
CZ.1.07/1.1.00/14.0104 | napricosnovami.debatovani.cz
Asociace debatních klubů, o.s., Senovážné náměstí 24, Praha 1, 116 47
debatovani.cz | petr.kouba@debatovani.cz

Kristýna Blažková
PR Manager a člen Představenstva Asociace debatních klubů
debatovani.cz | kristyna.blazkova@debatovani.cz | pr@debatovani.cz

Kontakt:

Václav Soukup
Prezident sdružení
pr@debatovani.cz
www.debatovani.cz
+420 720 160 448


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 7. 2013 13:03
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Asociace debatních klubů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Asociace debatních klubů, o.s. zajišťuje vzdělávání středoškolských studentů poutavou formou soutěžní debaty. Sdružení organizuje Debatní ligu v českém a anglickém jazyce a zaštiťuje debatní kluby celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.