ČSSD připravuje vlastní variantu reformy nepovedené státní maturity | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ČSSD připravuje vlastní variantu reformy nepovedené státní maturity


Vzhledem k tomu, že jsme se od ministra Dobeše nedočkali racionálního a věcného zhodnocení státních maturit, představil jsem dnes veřejnosti vlastní návrh na zjednodušení a zefektivnění státní maturity, která flexibilním způsobem ověří znalosti středoškoláků.

Právě proběhnutý první ročník státních maturit byl provázen výraznou kritikou jak z řad odborné veřejnosti, tak i studentů. Kritika se zabývala především předražeností celého projektu, kdy náklady přesáhly jednu miliardu korun; kritizována byla i administrativní náročnost a samotná neobjektivita státní maturity i pochybná úroveň didaktických testů. Ministr Dobeš, kterého za nezvládnutí státních maturit kritizují i koaliční poslanci, odmítá převzít jakoukoli osobní zodpovědnost, přestože před jejich spuštěním s nimi svými prohlášeními spojil svoji politickou budoucnost. Vůbec nikdo se nezabývá tím, že velká část z 30% letos neúspěšných maturantů může po čtyřech letech studia skončit na dlažbě bez jakéhokoli dokladu o dokončeném relevantním vzdělání. Bude se jednat o velmi těžko zaměstnatelnou skupinu obyvatel. To je zřejmě letošní prázdninový dárek ministra Dobeše jim a jejich rodičům.

Proto překládám návrh, který výše uvedené problémy výrazně eliminuje. Stát by měl po stanovení standardů (to, co chceme, aby maturant uměl) zajišťovat ověření základní úrovně z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky formou didaktických testů. Ústní i písemná část by měla být v kompetenci školy a její kvalitu by měl garantovat ředitel příslušné školy. Profilová část maturitní zkoušky by měla být přizpůsobena zaměření příslušné školy. Díky didaktickému testu bude mít ovšem stát garantovanou základní výstupní úroveň všech maturantů z hlavních předmětů.
Didaktické testy ovšem musí projít odbornou oponenturou, neměly by ověřovat studijní předpoklady, to je věc přijímacích zkoušek, zároveň by neměly ověřovat znalosti základní školy a čtenářskou gramotnost, kterou je nutné učit a ověřovat již na základní škole. Ověřovat čtenářskou gramotnost u maturity je totiž příliš pozdě. Didaktický test, garantovaný státem, by měl ověřovat středoškolské učivo a vycházet ze stanovených standardů.

S tímto návrhem chce ČSSD seznámit odbornou veřejnost formou kulatých diskusních stolů. Na tyto debaty sociální demokracie pozve jak zástupce odborné veřejnosti, ředitele a učitele škol, tak i letošní maturanty. Na základě výsledků této odborné debaty vznikne finální návrh, který poté ČSSD předloží Vládě a Parlamentu ČR.

ČSSD zároveň pracuje na celkové reformě oblasti školství, z níž přepracování a zjednodušení státní maturitní zkoušky je jednou z jejích prvních částí.
Upravená maturitní zkouška, kterou navrhujeme, výrazně sníží administrativní náročnost, která byla kladena na školy. Stát tím navíc výrazně ušetří, protože současná podoba státních maturit přijde státní kasu ročně na 250 milionů korun. Dojde k výraznému zefektivnění ověřování znalostí studentů.
Přesto bych chtěl zdůraznit, že jakýkoli test nemůže nahradit kvalitní výuku a kvalitního učitele. Test by měl být prostředkem a ne cílem. Proto je potřeba ušetřené prostředky investovat do moderního vybavení škol a dalšího vzdělávání pedagogů.
Kontakt:
Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 7. 2011 7:58
Kategorie: Politika
Název zdroje: Marcel Chládek (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PhDr. Marcel Chládek, MBA, stínový ministr školství za ČSSD, senátor Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.