Chystaný zákaz reklamy u silnic se nebude týkat obcí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Chystaný zákaz reklamy u silnic se nebude týkat obcí


Praha, 13. října 2011 – Novela zákona o pozemních komunikacích, kterou nyní Ministerstvo dopravy předkládá vládě, přináší dlouho očekávaný zákaz reklamních poutačů kolem silnic a dálnic. Tato jinak dobrá zpráva má ale háček: městských úseků silnic a dálnic, které jsou billboardy obestavěny zdaleka nejvíce, se zpřísnění vůbec nedotkne. Reklamní džungle typu pražské Jižní spojky či magistrály tak budou pod rukama mnohdy zkorumpovaných místních úředníků bujet i nadále.

V zastavěných územích není podle předkladatelů novely nutné billboardy zakazovat, protože řidiči tudy projíždí pomaleji a rušivé působení reklam tak nemá takové následky jako na mimoměstských úsecích. Realita je ale jiná. Letos v květnu postavila firma BigBoard na 17. kilometru dálnice D1 dva nové velkoformátové billboardy. Aniž by to řidiči ve stotřicetikilometrové rychlosti tušili, dálnice se tu za protihlukovou stěnou dotýká zastavěného území obce Kunice. V něm neplatí tzv. silniční ochranné pásmo a o povolení reklamních nosičů tak rozhoduje pouze místně příslušný stavební úřad (v tomto případě stavební úřad Velké Popovice). A ten stavbu obou billboardů s požehnáním místního úřadu obce Kunice povolil.

Zastavěné území je přitom v zákoně vymezeno velice kostrbatě jako oblast tvořená pěti a více budovami, které od sebe nejsou vzdáleny více než 75 metrů. Ještě donedávna se přitom mohlo jednat o jakékoliv stavební objekty (např. meteorologické čidlo, dálniční hlásku nebo most). Až současné znění zákona, platné od července tohoto roku, uznává pouze budovy, jimž bylo přiděleno popisné číslo a které jsou zapsány v katastru nemovitostí.

Kam až může zlovůle místních úředníků dojít, je nejlépe vidět na pražských výpadovkách a okruzích. Tyto velmi frekventované komunikace, na nichž se jezdí většinou 80, někde ale i 130 kilometrů za hodinu, jsou lemovány neuvěřitelným množstvím poutačů všeho druhu. Z větší části se jedná o obří osvětlené billboardy, umístěné bez ohledu na blízkost křižovatek, přechodů pro chodce či dopravních značek. Stavební úřady se při jejich povolování vymlouvají na souhlasné stanovisko Odboru dopravy pražského Magistrátu. Ten si s billboardovými společnostmi evidentně velmi dobře rozumí a z bezpečnosti silničního provozu si příliš těžkou hlavu nedělá.

Štěpán Fiala ze serveru nechceme-billboardy.cz k tomu říká: „Podle našeho názoru by měla novela, jakkoliv se jinak ubírá správným směrem, koncept zastavěných území zcela přehodnotit. Možných řešení je celá řada, například zakázat u komunikací s maximální povolenou rychlostí nad 50 km/h reklamu úplně a u komunikací s rychlostí do 50 km/h včetně povolit jen maloformátová reklamní zařízení (do 20 m2) , umístěná rovnoběžně s komunikací, minimálně 50 m od křižovatek, přechodů pro chodce a dopravních značek.“

Tisková zpráva včetně fotografií ke stažení na http://nechceme-billboardy.cz/media/nechceme-billboardy-tz-20111013.pdf.
Kontakt:

Štěpán Fiala
autor www stránek
info@nechceme-billboardy.cz
http://www.nechceme-billboardy.cz
604 762 126


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 10. 2011 0:43
Kategorie: Doprava
Název zdroje: Nechceme billboardy u dálnic a silnic (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Veřejná iniciativa, jejíž cílem je omezení venkovní reklamy podél silnic a dálnic na úroveň běžnou v zemích západní Evropy. Web.: http://www.nechceme-billboardy.cz/.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.