Česká republika schytala v Evropském parlamentu kritiku za špatné čerpání | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Česká republika schytala v Evropském parlamentu kritiku za špatné čerpání


Štrasburk/Praha – Česká republika schytala další obrovskou kritiku od poslanců Kontrolního výboru Evropského parlamentu za čerpání peněz z Evropské unie. Tentokrát výbor projednával zprávu Evropského účetního dvora o vnitrostátní vodní dopravě v Evropě. Od roku 2001 se podle auditorů podíl tohoto způsobu dopravy ani splavnost pro nákladní dopravu v České republice vůbec nezlepšily.

„Ve zprávě je České republice věnován poměrně velký prostor. Kontroloři Českou republiku opakovaně navštívili a přesvědčili se, že se u nás namísto zvyšování splavnosti řek snažil stát utratit finanční prostředky na opravy přístavů nebo na dílčí práce na projektech. Nicméně se splavněním Labe se vůbec nepokročilo,“ komentoval zjištění kontrolorů člen tohoto výboru v Evropském parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Auditoři se zaměřili na několik projektů hrazených z peněz Evropské unie a nešetřili ve zprávě kritikou. Například znovu připomněli naprosto předražený „zvedací“ most v Kolíně, který se nezvedá nebo splavnění Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Vltavou, které pro nákladní dopravu nebude mít žádný vliv. Auditoři dále kritizovali i přístaviště pro malé a soukromé čluny na Vltavě sloužící bohatým podnikatelům financované v rámci projektu Platina.
„Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice Hluboká stálo 32 milionů eur, z čehož přes 20 milionů bylo hrazeno z peněz Evropské unie. A přestože se čerpaly na projekt peníze jako na projekt vnitrostátní lodní dopravy, souvisel především s cestovním ruchem,“ zdůraznil lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Projekty nemají žádnou strategii a jen se utrácí evropské peníze
Podle auditorů zemím včetně Česka chybí dlouhodobá strategie v oblasti lodní dopravy. Státy tak utrácí peníze bez efektu pro lodní dopravu. Kritika se snesla například na národní administrativu, která je příliš komplikovaná a způsobuje zpoždění projektů. Navíc chybí spolupráce mezi jednotlivými státy Evropské unie, která by dala například projektu splavnění Labe nebo napojení České republiky na Dunaj absolutní prioritu.
„České republice bylo v období mezi lety 2007 a 2013 přiděleno přes čtyři miliardy korun z Evropské unie na úpravu problematických míst na Labi kolem Děčína. Protože nebylo možné zajistit povolení z Ministerstva životního prostředí, byla realizována řada projektů, které neměly nic společného s nákladní dopravou po českých řekách,“ cituje závěry auditorů europoslanec Tomáš Zdechovský. Podle něj byly přidělené prostředky vyčerpány, aniž by došlo k významnému zlepšení vnitrostátní nákladní vodní dopravy.

Kritika ekologický aktivistů kvůli blokování staveb
Auditoři opakovaně upozorňují, že lodní doprava je naprosto nejekologičtější způsob dopravy. Proto by mělo dojít ze strany státu k jeho absolutnímu upřednostnění. Pokud se srovnají plyny ovlivňující klima, látky znečisťující ovzduší, hluk a nehody, vychází podle auditorů lodní doprava jako naprosto nejlepší způsob dopravy.
„Podle auditorů si tak často ekologové protiřečí. Namísto toho, aby pomohli životnímu prostředí jako celku, hledají zástupné důvody, proč blokovat různé vodní dopravní stavby. Stát by měl proto v těchto sporech postupovat daleko důrazněji a snažit se pro lodní dopravu v České republice připravit konkurenceschopné prostředí,“ uzavřel diskusi v Evropském parlamentu europoslanec Tomáš Zdechovský.

Srovnání:
Jedna lodní sestava se čtyřmi tlačnými čluny pojme 7000 tun čisté tonáže.
To je stejné jako 175 železničních vagónů po 40ti čistých tunách nebo 280 kamionů o 25 čistých tunách.

Problematické projekty:
Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká
Kritika projektu od auditorů – projekt nebude mít přínos na přepravu zboží a nemá přínos pro nákladní dopravu – jde o projekt se sporným rekreačním využitím. Peníze na rozvoj nákladní dopravy po Vltavě využity na projekt spojený s cestovním ruchem.
Náklady: 31,91 mil. eur
celkem 20,52 mil. z EU
Vltava

Veřejný přístav Ústí nad Labem – Vaňov – modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel
Kritika projektu od auditorů – projekt s vysokými náklady a malým přínosem pro samotnou lodní dopravu na Labi
Náklady 5,22 mil. eur
celkem 3,99 mil. z EU
Labe

Rekonstrukce železničního mostu v Kolíně
Kritika projektu od auditorů – zvedací most, který se nezvedá. Ukázkový případ zneužití peněz z Evropské unie. Předražená zakázka, kdy byl v Kolíně vystavěn jeden z nejdražších mostů v Evropě (poměr délka/cena), který nemá žádné opodstatnění. Lodě pod ním se třemi kontejnery nad sebou neproplouvají. V případě, že by tomu tak bylo, muselo by se zvednout ještě několik dalších mostů. Navíc na frekventované železniční trati zvedání mostu není možné.
Náklady 41,06 mil. eur
celkem 28,86 z EU
Labe
Kontakt:

Eva Fruhwirtová
mediální poradce
fruhwirtova@zdechovsky.eu
www.zdechovsky.eu
+420 737 103 866
+32 (0) 2 28 37


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 6. 2015 15:05
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Tomáš Zdechovský, europoslanec (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Tomáš Zdechovský byl v roce 2014 zvolen za KDU-ČSL do Evropského parlamentu. Působí ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), ve výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a v delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.