Cenu Evropského občana získala Dita Přikrylová a nadace Adra | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Cenu Evropského občana získala Dita Přikrylová a nadace Adra


Praha – Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získali letos za Českou republiku humanitární organizace ADRA a Dita Přikrylová, zakladatelka projektu Czechitas. Cena byla předána při slavnostním setkání v Evropském domě 7. října. Za organizaci ADRA převzal cenu její ředitel Radomír Špinka.

Cena se udílí každý rok a právo předkládat návrhy kandidátů mají poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh. Národní poroty seřadí nominace podle preferenčního pořadí, v letošním roce v národní porotě zasedli Martina Dlabajová (ALDE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Jiří Pospíšil (EPP) a Pavel Svoboda (EPP). Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností.

Projekt Czechitas Dity Přikrylové prolamuje zažité stereotypy ve společnosti a snaží se o zvyšování technické a digitální gramotnosti všech žen. Ditu Přikrylovou na Cenu Evropského občana nominovala europoslankyně Dita Charanzová (ALDE). Nominaci zdůvodnila slovy: „Projekt Czechitas boří stereotypy se sympatickou lehkostí. Do světa IT ukazuje cestu ženám i dívkám, které by jinak možná těžko hledaly odvahu se na takové dobrodružství vydat. Principy projektu, včetně dobrovolnické práce, s níž je realizován, mě velmi oslovily a věřím, že se bude dál rozvíjet. Takové aktivity mají v evropské občanské společnosti své místo a já jsem ráda, že minimálně tento jeden nápaditý a úspěšný můžeme dneska ocenit i u nás. Byla bych ráda, kdyby jako poděkování a povzbuzení vnímala tuto cenu také zakladatelka Czechitas Dita Přikrylová.“

Humanitární organizace ADRA ČR již více než dvě desetiletí pomáhá v mnoha zemích po celém světě lidem v nesnázích. „Humanitární a edukační práce organizace ADRA není bohužel v ČR příliš známá, proto mám velkou radost, že se jí dostalo zasloužené odměny a byla jí přiznána Cena Evropského občana. Doufám, že to povede k rozšíření dobrého jména této organizace, a že to pro její členy bude velkou vzpruhou v dalším pokračování v jejich záslužné práci,“ uvedl při předávání ceny europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP).

Cenou evropského občana ocenil v letošním roce Evropský parlament celkem 50 občanů a organizací ze všech 28 členských států EU.
V loňském roce získali ocenění dva nominovaní z České republiky: humanitární organizace Člověk v tísni a filosof Marek Hrubec.

O ceně Evropského občana

Cenu evropského občana - CIVI EUROPAEO PRAEMIUM - uděluje Evropský parlament od roku 2008 za prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.

Cenu mohou získat jednotlivci, skupiny, sdružení nebo organizace. Právo předkládat návrhy kandidátů mají pouze poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh. Národní poroty složené z nejméně tří poslanců seřadí nominace podle preferenčního pořadí. Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností.

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

V každém členském státě EU se nachází Informační kancelář, která informuje o politice EU, zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích Evropského parlamentu. Zároveň udržuje kontakty s novináři a zástupci politického a společenského života včetně poslanců České republiky v Evropském parlamentu, stejně jako s vládními institucemi a státní správou. Zprostředkovává odpovědi na dotazy o Evropském parlamentu, nebo na tyto dotazy odpovídá sama v rámci svých aktivit. Dále vydává informační materiály určené široké veřejnosti.
Kontakt:

Jitka Fialová
tisková mluvčí, PR manažer
fialova@zdechovsky.eu
www.zdechovsky.eu
+420777022156
+32 (0) 2 28 37


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 10. 2016 17:49
Kategorie: Společnost a životní styl
Název zdroje: Tomáš Zdechovský, europoslanec (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Tomáš Zdechovský byl v roce 2014 zvolen za KDU-ČSL do Evropského parlamentu. Působí ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), ve výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a v delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.