Březen láme rekordy debatováním | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Březen láme rekordy debatováním


31.březen 2012, Praha: V rámci projektu Debatování napříč osnovami se v průběhu března uskutečnilo celkem jedenáct debatních dnů, v rámci kterých se jejich účastníci seznámily s novou výukovou metodou – debatováním. Celý měsíc byl rušný a pěkně našlapaný. Účast v projektu vede mnoho škol ke zvážení založení vlastního debatního klubu.

V rámci projektu Debatování napříč osnovami se studenti středních škol seznamují s debatováním jako zábavnou a interaktivní metodou výuky. Projektu se mohou účastnit především formou Debatních dní, které probíhají nejen na gymnáziích, ale i vyšších odborných školách i dalších středních školách. Zájem škol o zapojení se do projektu je veliký a i díky tomu se v březnu 2012 podařilo uspořádat hned 11 debatních dní. Těsnou spoluprací mezi Asociací debatních klubů a školami se daří budovat základy pro obohacení výuky debatováním.
Debatní den bývá zpravidla 6ti hodinový a je rozdělen do několika bloků. V prvním je představen samotný projekt a školitel v úvodním semináři vysvětlí i pravidla debatování. Ve další části se sestaví týmy ze studentů, které diskutují o konkrétním tématu. Snaží se najít co nejlepší argumenty pro a proti a připravit si i jejich přesvědčivé přednesení. V posledním bloku si účastníci vyzkouší soutěžní debatu na vlastní kůži.
V březnu studenti obhajovali a vyvraceli zajímavé teze jako "Věková hranice pro konzumaci alkoholu by se měla změnit", "Soutěže krásy jsou škodlivé", "Měli bychom zavést školní uniformy" nebo „Maturita na SŠ by se měla změnit.“  Strana afirmativní, tedy souhlasná, přináší argumenty pro, negace, tedy strana nesouhlasná, argumenty afirmace co nejlépe vyvrací. Každý účastník po školení dostal výukové CD, metodické listy a certifikát o účasti. 
Ze škol, ve kterých proběhly debatní dny, zaznívají velmi pozitivní ohlasy a mnoho ze zúčastněných škol dokonce zamýšlí obohatit výuku o debatování dlouhodobě. Studenti se skrze debatování zdokonalují v mnoha klíčových dovednostech jako např. umění formulovat argument, práci s informacemi, veřejném vystupování a schopnosti pohotově reagovat. Tyto dovednosti pro ně v budoucnosti budou velkou výhodou v životě i v zaměstnání.  I když si zúčastnění studenti a pedagogové zpočátku myslí, že debata může být obtížná, zjišťují, že jde o zajímavou a zábavnou akci. Debatování se díky tomu těší velké oblibě.
Například PhDr. Taťána Dohnalová, trénerka debatního klubu, velmi ocenila přínosy debatování pro studenty: „Diskuse dvou táborů umožňuje žákům problém pochopit, nejen se ho zpaměti naučit a odříkat to, co chce podle jejich názoru učitel slyšet. Učí se argumentovat, učí se přijít problému na kloub. V podstatě si myslím, že je to velmi užitečná záležitost.“
O projektu Debatování napříč osnovami
Cílem projektu OPVK - CZ.1.07/1.1.00/14.0104 „Debatování napříč osnovami“ je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu. Během tří let realizace projektu (zahájen ve školním roce 2010/2011) uspořádá Asociace debatních klubů celkem 120 debatních dnů v pěti krajích ČR. Každého debatního dne se zúčastní cca šedesát žáků a šest učitelů základních a středních škol. Dalšími výstupy budou metodické listy, portfolia debatních témat či praktické video ukázky, které umístíme na nově vytvořený metodický portál projektu. Projekt Debatování napříč osnovami je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
O Asociaci debatních klubů, o.s.
Občanské sdružení Asociace debatních klubů napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské. Sdružení organizuje v ČR vzdělávací programy (Debatní liga, Romská debatní liga, Debatování napříč osnovami aj.) zaměřené na využití debaty jako výukové metody. Asociace debatních klubů je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association). Vybírá a podporuje národní reprezentaci České republiky zejména pro mezinárodní debatní soutěže pořádané organizacemi IDEA a WSDC. ADK je členem České rady dětí a mládeže a organizací uznanou MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008 až 2010.Kontakt:

Barbora Flegelová
Junior PR Manager
pr@debatovani.cz
www.debatovani.cz
+420702063196


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 2. 2013 12:19
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Asociace debatních klubů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Asociace debatních klubů, o.s. zajišťuje vzdělávání středoškolských studentů poutavou formou soutěžní debaty. Sdružení organizuje Debatní ligu v českém a anglickém jazyce a zaštiťuje debatní kluby celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.