Anna Putnová: Cíl státních maturit se vytratil | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Anna Putnová: Cíl státních maturit se vytratil


Státní maturity jsou krok správným směrem. Přestože již proběhl jejich první ročník, zůstávají státní maturity nadále otevřeným tématem. A to zejména forma jejich pokračování. „Ministerstvo školství zaspalo přípravu na další rok a nevěnovalo této otázce dostatek času,“ říká předsedkyně „ školského výboru“ Anna Putnová.

Sněmovna má dnes projednat návrh poslankyň Věcí veřejných a KSČM, který usiloval o zakonzervování stávající podoby státních maturit na dva roky v režimu, který neumožňuje pozměňovací návrhy. S takovým postupem však TOP 09 z rozumných důvodů nesouhlasí.
„Podaný návrh by bez jakéhokoli zhodnocení letošních maturit znemožnil zkvalitňování státní maturity a zakonzervoval současnou podobu na dva roky,“ říká Anna Putnová a dodává: „Považuji za nezbytné vyjít v tuto chvíli vstříc všem středním školám a poskytnout jim jistotu podoby maturit na příští rok. Budeme proto souhlasit s ponecháním současného stavu na jeden rok. Tento čas musíme využít ke směrodatnému rozboru státních maturit a zejména přípravě maturity ze třetího předmětu, kterou Ministerstvo školství, podobně jako další kroky, nestihlo důkladně připravit.“
TOP 09 bude následně ve vztahu ke státním maturitám navrhovat následující novelizace:
• jedinou úroveň obtížnosti společné maturitní zkoušky,
• tři povinné maturitní předměty,
• jedinou dílčí zkoušku z každého předmětu, a to písemný didaktický test.
„Důvody k těmto změnám jsou zcela relevantní,“ vysvětluje Putnová. „První opatření úzce souvisí s definicí cíle státních maturit, který se začal ministerstvu pomalu ztrácet. Má-li tím cílem být zajištění vyšší úrovně středního školství, je princip dvojí obtížnosti nelogický. Ústní část zkoušky se navíc ukázala být i přes zavedení pravidel ne zcela objektivní, proto je třeba zaměřit se především na formu písemného didaktického testu.“
TOP 09 chystá některé zásahy i do formy maturit, která se ukázala jako časově i finančně náročná pro většinu škol. „Maturity spolkly stamilionové náklady, ale učitelé, kteří jejich přípravě věnovali množství přesčasových hodin, nedostali doposud tyto zaplaceny. To je nespravedlivé,“ okomentoval průběh Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, jehož členové budou usilovat i o postupnou elektronizaci maturit
Transparentní maturita
Transparentnost je jednou z podmínek úspěšného přijetí maturit nejen veřejností, ale i vysokými školami. TOP 09 bude proto vyžadovat zveřejnění veškerých smluv se subdodavateli maturit a také odstranění anonymity autorů maturitních otázek. Ty by měly být spolu s odpověďmi zpřístupněny okamžitě po skončení zkoušek na internetu.
Kontakt:

Alžběta Plívová
Tisková mluvčí
plivova@top09.cz
www.top09.cz
00420733663969


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 7. 2011 10:25
Kategorie: Politika
Název zdroje: TOP 09 (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Politická strana
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.