Přezkum hospodaření města za rok 2009 nezjistil žádné chyby a nedostatky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Přezkum hospodaření města za rok 2009 nezjistil žádné chyby a nedostatky


Ve dnech 10. - 13. listopadu 2009 a 6. a 7. dubna 2010 proběhlo na Městském úřadě Lanškroun přezkoumání hospodaření Města Lanškroun v roce 2009.

Předmětem přezkoumání jsou podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, např. následující údaje o ročním hospodaření územního celku:
•plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
•finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
•náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
•vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
•nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
•zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
•stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
•zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
•účetnictví vedené územním celkem.
Povinnost nechat přezkoumat hospodaření ukládá městu zákon o obcích, přezkoumání hospodaření provádí pro Město Lanškroun Pardubický kraj v přenesené působnosti. V závěrečné zprávě, kterou město Lanškroun obdrželo, kraj uvádí, že při přezkoumání hospodaření města Lanškroun za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ing. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 4. 2010 14:33
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.