Studenti v Mladé Boleslavi se účastnili zábavného debatního dne | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Studenti v Mladé Boleslavi se účastnili zábavného debatního dne


5. prosinec 2011, Mladá Boleslav: studenti Gymnázia Dr. Josefa Pekaře objevili své schopnosti v debatování. V projektu Debatování napříč osnovami se zaměřili na zlepšování vystupování před lidmi, vypracovávání argumentů a zdůraznění důležitých bodů své řeči.

V rámci programu Debatování napříč osnovami se 5. prosince 2011 uskutečnil debatní den v Mladé Boleslavi, na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře. Akce se konala od devíti do čtrnácti hodin. Zapojilo se do ní zhruba padesát žáků tříd 3.O a 4.O a několik profesorů.
Cílem projektu je seznámit žáky a jejich profesory s pravidly debatování i možností využití debatování ve výuce. Na úvodním interaktivním semináři kvalifikovaní lektoři obeznámili studenty se základy debaty a zodpověděli jejich doplňující otázky. Poté studentům přednesli kontroverzní výrok, tedy tezi, která se jich bezprostředně týká a vyvolává diskuzi.
Následovalo rozdělení studentů na týmy po pěti, které se později utkaly proti sobě. S lektory si ve vyhrazeném čase připravili afirmativní(souhlasnou) i negativní(nesouhlasnou) linii. Se svými argumenty se pak týmy vrhly do debaty proti oponentovi. Cílem ovšem nebylo debatu vyhrát, ale především si osvojit zkušenosti nabyté na interaktivním semináři. Slovy paní profesorky Mgr. Dany Patočkové: „žáci pochopili, že umění vést spor znamená být o tématu debaty poučen, mít patřičné komunikační dovednosti, ale také jistou psychologickou a etickou průpravu.“
Mezi schopnosti, které debatování zdokonaluje, patří vystupování před lidmi, kultivovaný projev, zdravá sebedůvěra, schopnost rychlé reakce na nepředvídatelnou situaci. Možná důležitější však je, že akademická debata otevírá nové obzory - už není nutné jen slepě poslouchat autority, každý má právo na vlastní názor a je nutné nebát se ho sdělit.

O Asociaci debatních klubů
Občanské sdružení Asociace debatních klubů (ADK) je neziskovou organizací, jejímž cílem je zábavnou formou soutěžních debat vzdělávat mládež v České republice. ADK je zakládajícím členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association) a zároveň členem České rady dětí a mládeže. Na mezinárodním poli dlouhodobě dosahuje výjimečných úspěchů, o čemž svědčí titul mistrů světa v on-line debatování či několik vicemistrovských titulů ze zahraničních soutěží.

O projektu Debatování napříč osnovami
Cílem projektu OPVK - CZ.1.07/1.1.00/14.0104 „Debatování napříč osnovami“ je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu. Během tří let realizace projektu (zahájen ve školním roce 2010/2011) uspořádá Asociace debatních klubů celkem 120 debatních dnů v pěti krajích ČR. Každého debatního dne se zúčastní cca šedesát žáků a šest učitelů základních a středních škol. Dalšími výstupy budou metodické listy, portfolia debatních témat či praktické video ukázky, které umístíme na nově vytvořený metodický portál projektu. Projekt Debatování napříč osnovami je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Kontakt:

Helena Nobile
Junior PR manager
pr@debatovani.cz
www.debatovani.cz
+420605520601


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 2. 2013 9:24
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Asociace debatních klubů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Asociace debatních klubů, o.s. zajišťuje vzdělávání středoškolských studentů poutavou formou soutěžní debaty. Sdružení organizuje Debatní ligu v českém a anglickém jazyce a zaštiťuje debatní kluby celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.