Na odškodné při pádech na zmrzlém chodníku má spotřebitel právo!!!! | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Na odškodné při pádech na zmrzlém chodníku má spotřebitel právo!!!!


S nastupujícími mrazy narůstá počet osob zraněných pádem na neupraveném chodníku. Dle § 27 odst. 3 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích za stav chodníku odpovídá jeho vlastník. Protože je ale vlastníkem chodníků většinou obec, leží odpovědnost za vznik případné škody právě na ní.

Přímá odpovědnost za škodu způsobenou pádem chodce na zledovatělém chodníku vyplývá z občanského zákoníku, který stanovuje odpovědnost každému, kdo škodu způsobí porušením právní povinnosti. Tato právní povinnost je spatřována právě ve výše zmíněném zákoně s ohledem na povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám zejména na zdraví a na majetku ve smyslu § 415 občanského zákoníku.

Bohužel se ale v praxi setkáváme s případy, kdy se chodec zraní na chodníku, obrátí se na majitele komunikace, ten dále odkáže na jednání s pojišťovnou a pojišťovna začne od chodce žádat až téměř nesplnitelné množství dokumentace či svědeckých výpovědí. Nakonec vše skončí tak, že pojišťovna klientovi zašle naoko lítostný dopis s tím, že je nastalá situace mrzí, ale nemůže mu pomoci.

Sdružení Spotřebitel net v těchto případech radí, aby se takto poškozený chodec nedal odbýt a opětovně se obrátil na majitele komunikace se svým nárokem. Majitel komunikace dle našeho názoru nemůže přenášet důsledky nedokonalé pojistné smlouvy na občany.
Právní oddělení Spotřebitel.net
Kontakt:

Marie Vrábelová
redaktorka
vrabelova@spotrebitel.net
www.spotrebitel.net
731576521
222516521


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 1. 2012 16:32
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Spotrebitel.net (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Sdružení pro spotřebitele
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.