Optimio | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Optimio


Poslední vydané tiskové zprávy


Prostor pro inovace a mladou generaci

MSV 2010 znovu zacílí pozornost na problematiku transferu technologií a inovací z vědeckých pracovišť do průmyslové praxe. Po úspěšné loňské premiéře pokračuje projekt „Transfer technologií a inovací“ - veletržní kontaktní centrum s prezentací vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslu.

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI

V tradičním květnovém termínu se na brněnském výstavišti uskuteční Mezinárodní vo-dohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, jejímž pořadatelem je SO-VAK ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Tyto již tradiční veletrhy jsou doplněny Mezinárodním veletrhem komu-nálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Veškeré dění – vystavovatelé, semináře i přednášky – budou soustředěny do příjemného prostředí nového multi-funkčního pavilonu P.

Poslední tiskové konference


PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.