Zvlášť zranitelné oběti mají nově právní nárok na zvláštní zacházení | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Zvlášť zranitelné oběti mají nově právní nárok na zvláštní zacházení


Praha/ČR - Ročně je v České republice oznámeno více než 300 000 trestných činů a za každým z nich je minimálně jedna oběť. Odhady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci potvrzují, že stejný počet trestných činů oběti nenahlásí. „Bílý kruh bezpečí vyhledávají z 34 % oběti, které v době kontaktu trestný čin ještě neoznámily nebo se rozhodly čin neoznamovat. „Jako hlavní důvod uvádějí strach z pachatele, obavy z dalšího průlomu do svého soukromí, které už svým činem narušil pachatel, a také malou důvěru v to, že státní instituce případ vyšetří a čin potrestají,“ komentuje situaci ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. I to je důvod, proč se EU prostřednictvím Směrnice z října 2012 a ČR prostřednictvím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, snaží zlepšit situaci obětí a zavést minimální standardy pro zacházení s nimi v průběhu trestního řízení.


Mezi všemi oběťmi kriminality poutají pozornost zvlášť zranitelné oběti, které potřebují citlivější přístup, pomoc a vyšší ochranu, aby se znovu postavily na vlastní nohy. Jejich reintegrace po činu zpět do společnosti je náročnější. Tyto obětí tvoří přibližně pětinu ze všech obětí včetně pozůstalých. Jsou mezi nimi o oběti neoznámených trestných činů.

Nový projekt – pomoc zranitelným obětem
Od ledna 2013 pro Bílý kruh bezpečí pracuje devět případových manažerů a šest psychoterapeutů, a to díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu. Všichni mají celostátní působnost, takže pomáhají obětem a pozůstalým i v Ústeckém kraji. Jsou zaměřeni na mimořádně traumatizované oběti, ať už jejich zranitelnost souvisí s věkem, hendikepem, druhem trestného činu nebo způsobem jeho spáchání. Tato v ČR zcela nová služba má za sebou rok úspěšné realizace.
Devět případových manažerů v roce 2013 poskytlo celkem 1308 intervencí ve všech krajích ČR, z toho 24 byly poskytnuty 7 obětem v Ústeckém kraji.

Pracovní setkání na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Dne 28. ledna se s představiteli Bílého kruhu bezpečí sešlo více než 60 zástupců justice, policie, probační a mediační služby, krajského úřadu, měst a obcí, zdravotnických zařízení, sociálních služeb a nestátních organizací z celého kraje. Přišli, aby se seznámili s identifikací zranitelných obětí a s novinkami, které do praxe zavedl zákon o obětech trestných činů. V průběhu setkání byla představena i konkrétní pomoc obětem Ústeckém kraji poskytnutá Bílým kruhem bezpečí.

Bílý kruh bezpečí byl na nový zákon připraven
Bílý kruh bezpečí provozuje nonstop linku telefonické krizové pomoc pro oběti a síť poraden s působností pro celou ČR. Pro tuto organizaci pracuje 377 dobrovolníků a 43 zaměstnanců, z toho 145 právníků. Během 23 let Bílý kruh vybudoval funkční systém spolupráce s velkým okruhem institucí a organizací v ČR a s 26 partnerskými organizacemi v Evropě. Dosažitelnost služeb této nevládní organizace pro veřejnost je 765 hodin týdně.
„Kriminalitu zastavit nedokážeme. Pomáhat jejím obětem však umíme, už 22 let,“ dodává Mgr. Veronika Bakešová, případová manažerka BKB „naše služba je pro Ústecký kraj dostupná denně prostřednictvím nonstop linky 257 317 110“.

Policie České republiky v květnu 2013 rozšířila Dohodu o spolupráci s Bílým kruhem bezpečí z roku 2010. „V rámci této spolupráce byla policejními psychology zprostředkována okamžitá pomoc v 288 případech nejzávažnější kriminality, jakými jsou vražda, těžké ublížení na zdraví nebo znásilnění,“ shrnula dosavadní dobrou spolupráci s policií při pomoci obětem Vitoušová. Většina obětí si však Bílý kruh bezpečí najde sama, nejčastěji prostřednictvím internetu.
Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 1. 2014 22:38
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.