Zlínský kraj získal další pozemky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Zlínský kraj získal další pozemky


Kroměříž, 30. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Zlínskému kraji pozemky pod komunikacemi v katastrálním území Kroměříž. Celková výměra pozemků převyšuje 12 tisíc m², účetní hodnota se blíží částce 3 miliony korun.

Předmětem převodu bylo 5 pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které tvoří průjezd městem od Milíčova náměstí až po Rajnochův most.

ÚZSVM převodem nemovitého majetku umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a pozemním komunikacím silniční sítě Zlínského kraje.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 30. 8. 2011 10:04
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.