Ženy, které chtějí dělat vědu, česká společnost ignoruje i v jednadvacátém století | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ženy, které chtějí dělat vědu, česká společnost ignoruje i v jednadvacátém století


V úterý 6. května 2014 uspořádalo Sdružení žen KDU-ČSL seminář s názvem Ženy a věda. Na semináři vystoupil místopředseda vlády pro vědu a výzkum a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavel Bělobrádek, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Mirjam Friedová a Marcela Linková z Národního kontaktního centra – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Diskutující se shodli na tom, že současné podmínky vědecké práce v mnoha případech zásadně znevýhodňují vědkyně-matky a znemožňují jim jejich profesní uplatnění.

„Já to vidím jako velký problém. Je to otázka nastavení parametrů, v nichž se nezohledňují věci, které se týkají mateřství,“ konstatoval místopředseda vlády Bělobrádek a upozornil mimo jiné na požadavek absolvovat nepřetržitou půlroční zahraniční stáž, která je podmínkou pro účast v soutěži o juniorské granty Grantové agentury ČR a která diskvalifikuje vědkyně-matky, jejichž možnost vyjet dlouhodobě do zahraničí je díky péči o děti a rodinným povinnostem zásadně omezena. Zároveň vyjádřil ochotu se těmto otázkám věnovat a hledat jejich řešení.
Na semináři se mimo legislativních překážek, jež vytyčují rámce fungování české vědy, diskutovaly také další související témata: nedostatečná dostupnost školek a dalších služeb péče o děti, předsudky v hodnocení vědecké práce žen a mužů či motivace vědkyň vstupovat do silně konkurenčního prostředí, kde dominují muži.
Děkanka Mirjam Friedová ve svém příspěvku upozornila mimo jiné na situaci v sociálních a humanitních vědách, které jsou obecně považovány za feminizované. „Je pravda, že v doktorských programech je drtivá většina žen, ale když se podíváte, kdo dostane zaměstnání, tak tam je jasná převaha mužů. Kde ty ženy jsou? Je to proto, že by samy nechtěly? Nebo je systém nastavený proti nim? Proč nemáme víc profesorek, proč nemáme víc docentek? Samy nechtějí, nebo někde narazí?“ Marcela Linková z NKC – ženy a věda představila problém rovných příležitostí žen a mužů ve vědě prostřednictvím aktuálních statistik a také aktivit, které v tomto ohledu zavádějí odpovědné instituce v zahraničí. Spolu s místopředsedou vlády se pak dohodli na předání podnětů a na spolupráci při řešení problémových aspektů nastavení české vědy. „Jsme rádi, že se akce uskutečnila na půdě KDU-ČSL a bude mít konkrétní výstupy. Mělo by být podobně jako ve světě samozřejmé, že mladým vědkyním nebude systém bránit věnovat se současně své vysoce kvalifikované práci a výchově dětí,“ konstatovala Pavla Tůmová z pořádající instituce Sdružení žen KDU-ČSL.

Kontakt:
RNDr. Pavla Tůmová, PhD.
Sdružení žen KDU-ČSL
sdruzenizen@kdu.cz
tel. 723 261 461
Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 5. 2014 11:25
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.