Zámek Raduň získal nový mobliář | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Zámek Raduň získal nový mobliář


Nový Jičín, 15. 9. 2011 – Předměty z pozůstalosti, které doplní mobiliář zámku Raduň, předali Národnímu památkovému ústavu zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava). Šlo zejména o knihy a gramofonové desky z meziválečného období, ÚZSVM dále předal nástěnné hodiny, gramofon, porcelánové nádobí, lustr a nábytek.

Zmíněné předměty budou využity v rámci plánovaného rozšíření interiérových instalací a při příležitostných dobových akcích pořádaných na zámku Raduň.

ÚZSVM získal tento majetek rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť. Jedná se o případ, kdy dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 9. 2011 8:57
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.