Základní nástroje marketingu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Základní nástroje marketingu


Mezi základní marketingové nástroje patří: poptávka, průzkum trhu a analýza, plánování a propagace. Při tvorbě marketingového plánu jsou většinou používány zásady tzv. 4P, což je Product (produkt), Price (cena), Promotion (komunikace), Place (distribuce).

Základní marketingová pravidla s využitím tzv. 4P.
PRODUCT (produkt) - soustředíme se hlavně na kvalitu produktu nebo služby, silné a slabé stránky. Při průzkumu trhu musíme zjistit, jestli je o produkty či služby zájem a zda existují potenciální zákazníci. Jestliže je o produkt či službu zájem a je na trhu velká konkurence v daném oboru, musíme se lišit. Pokud má firma zájem udělat kvalitní průzkum trhu a následnou analýzu, je vhodné toto zadat profesionální agentuře.

PRICE (cena) - důležité je na trh dodávat výrobky, které mají vyšší hodnotu užitku a ceny než primárně kvality. Klademe si za cíl vždy řádně analyzovat potenciálního zákazníka a cenu stanovit podle jeho očekávání.
Máme 3 druhy cen:
- nákladová cena
- poptávková nebo konkurenční cena
- dumpingová cena, která podbízí a je dočasně minimálně na úrovni nákladů

PROMOTION (prezentace výrobku nebo služby) - důležité je správné zacílení na potenciálního zákazníka. Podle cílové skupiny volíme správnou komunikaci, podporu prodeje, reklamu, veřejné mínění (public relations) a osobní prodej. Kombinací vhodných způsobů prezentace dosahujeme lepších výsledků při nižších nákladech.

PLACE (distribuce) - místo a způsob prodeje, správná příležitost nebo čas jsou velice důležité a podstatné aspekty při samotném prodeji.
Existují 2 základní distribuční cesty:
- přímá cesta - přímý prodej, zásilkový nebo katalogový prodej
- nepřímá cesta - cestou zprostředkovatele (maloobchod, velkoobchod, dealer).
Při distribuci je dobré dodržet rychlost, bezpečnost s co nejmenšími, náklady v požadované kvalitě a všemi informacemi, které vyžaduje zákazník.

Marketing skutečně není o tom utrácet pouze finanční prostředky za reklamu. Mnohdy stačí pouze upravit některé postupy a procesy ve firmě a může to přinést nečekané výsledky. Pohled nestranného, externího odborníka, který není zatížen provozní slepotou a nemá svázané ruce rolí zaměstnance může v tomto velice pomoci.
Mezi zkušené marketingové agentury poskytující marketingové poradenství se řadí společnost ANERI z Liberce. Silnou stránkou této profesionální společnosti je zkušenost s implementací navržených řešení přímo do praxe.

http://www.aneri.cz/cs/marketingova-poradna-on-line-a-zdarma/nastroje-marketingu/
Kontakt:

Dalibor Kotek
jednatel
aneri@aneri.cz
www.aneri.cz
602 45 80 45
482 777 777


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 5. 12. 2011 12:40
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: ANERI s.r.o. (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Marketing
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.