Zajištěná luxusní auta propadla státu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Zajištěná luxusní auta propadla státu


Zlín, 16. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), předal Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje osobní motorová vozidla BMW X3 2.0 D a Nissan Pathfinder 2.5 DCI v celkové pořizovací hodnotě 2,3 milionu korun. Obě vozidla převzal ÚZSVM do správy jako zajištěný majetek, a to se souhlasem Krajského státního zastupitelství ve Zlíně.

K nynějšímu předání vozidel Policii ČR přistoupil ÚZSVM na základě ukončení pověření ke správě tohoto majetku. Soud vynesl pravomocný rozsudek, kterým rozhodl
o odsouzení pachatele a v případě zajištěných vozidel o jejich zabrání, neboť byla pořízena z výnosu z trestné činnosti. Ze zákona připadá státu zabraná věc nebo jiná majetková hodnota, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení.

Pozn.:
§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 279/2003 Sb. v platném znění stanovuje: Podle povahy a rozsahu věcí a práv, které tvoří zajištěný majetek, vykonává jeho správu po dobu zajištění buď soud, který o zajištění v prvním stupni rozhodl, nebo na základě jeho pověření
a) územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo
b) soudní exekutor,
v jejichž obvodu se zajištěný majetek nachází; jestliže se zajištěný majetek nachází v obvodech dvou nebo více územních pracovišť Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo dvou či více územních pracovišť soudních exekutorů, může soud výkonem správy pověřit každé z těchto pracovišť.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 8. 2011 13:28
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.