„Zachráním všechna zvířádka“, říká hrdinka Linda | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


„Zachráním všechna zvířádka“, říká hrdinka Linda


V rámci třináctého ročníku Bambiriády, která se uskutečnila v květnu, uspořádala Nadace Olgy Havlové výtvarnou dětskou soutěž „Vytvoř si svého hrdinu“. Chtěla tak navázat na svou předchozí kampaň „Odskáčeme si to za Vás“, jíž upozorňovala na problematiku lidí se zdravotním postižením. Hrdinů se nakonec sešlo více než dvě stě a nyní jsou známí i její vítězové.

Děti ve věku od 4 do 12 let měly v rámci soutěže za úkol nakreslit svého hrdinu, popsat jeho vlastnosti a jeho poslání. Více jak dvě stě obrázků dokazuje, že dětská fantazie je nezměrná, a že i v dnešní uspěchané době stále věří v dobro a dobré skutky. „Moje hrdinka se jmenuje Linda. Snaží se zachraňovat zvířádka“, popisuje s odpustitelnými chybami svou hrdinku osmiletá Johanka z Prahy.

Nadace soutěž uspořádala ve spolupráci s neziskovou organizací Společnost pro kreativitu ve vzdělávání. Do poroty zasedli i aktéři inspirativní kampaně „Odskáčeme si to za Vás“, Jan Odehnal a Jan Krédl. Ti během letošního Hervis ½ Maratonu, který odskákali po jedné noze, upozorňovali na problematiku lidi se zdravotním postižením. „Za hrdiny se rozhodně nepovažujeme, i když nám samozřejmě toto označení lichotí. Především jsme však rádi, že jsme tímto naší během podpořili nejen dobrou věc, ale i inspirovali k bližšímu zamyšlení malé děti. S učením vzájemné ohleduplnosti, zvláště vůči handicapovaným, by se mělo totiž začít již v dětství“, dodávají svorně.

Porota nakonec vybrala 20 obrázků, jež byly oceněny hodnotnými cenami. Oceněné práce jsou ke zhlédnutí na webových stránkách kampaně: http://www.odskacemesitozavas.cz/fotografie

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání realizuje projekty zaměřené na oblast vzdělávání, umění a kreativní profese. Hlavní činností je aktivní zapojení profesionálů a umělců do procesu formálního vzdělávání. Více informací je na: www.crea-edu.czKontakt:

Monika Granja
PR manažerka
granja@vdv.cz
www.vdv.cz
224 217 083


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 6. 2011 13:08
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.