Yalomův nový román Problém Spinoza je příběhem o svobodě myšlenek | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Yalomův nový román Problém Spinoza je příběhem o svobodě myšlenek


Irvin D. Yalom, autor světových bestsellerů Když Nietzsche plakal nebo Léčba Schopenhauerem, představuje svůj nový psychologický román. Problém Spinoza je příběhem dvou mužů, které dělí téměř tři sta let – židovského filozofa Benedicta Spinozy a nacisty Alfreda Rosenberga. Yalom ukazuje, jak tenká je hranice mezi vynikajícím intelektem a pokřiveným pozérstvím, mezi poctivým ateistou a někým, kdo využívá své bezvěrství k podněcování vražd nevinných lidí. Problém Spinoza je označován za dosud nejlepší Yalomovo dílo.

Problém Spinoza má dva hlavní protagonisty - mladého talentovaného holandského filozofa ze 17. století, Žida Benedicta Spinozu, a ideologa nacistické NSDAP Alfreda Rosenberga. Spinoza se pro své neortodoxní názory dostává do ostrých sporů s židovskou obcí, a nakonec je prohlášen za kacíře a exkomunikován. Rosenberg, původce teorií o rasové nadřazenosti, nemůže pochopit, že pro „největšího z germánské rasy“, Goetha, byl Spinoza vzorem. Rosenberg, stejně jako mnoho jiných nacistických pohlavárů, trpí pocitem méněcennosti, který maskuje nadřazeným chováním. Přestože se podrobí psychoanalýze, nic mu z jeho velikášské pasti nepomůže. Spinoza se naopak jako člověk i filozof postaví vůči své komunitě na vlastní nohy. V Yalomově interpretaci se stává prototypem emancipovaného moderního učence a člověka.

Yalom o svém vztahu ke Spinozovi řekl: „Fascinoval mě celý život. Znal jsem ho jako muže, který byl zoufale sám, izolovaný poté, co byl ve 24 letech Židy exkomunikován, a přesto změnil celý svět. Přinesl lidstvu světskost, kritické myšlení, razil cestu rozvoji přírodních věd, osvícenství i politickému demokratickému státu.“ K napsání románu o Spinozovi však Yalomovi dlouho chyběl konkrétní příběh. Spinoza žil poklidně, sám, pohlcen vědou a bádáním, nedochoval se dokonce ani jeho portrét, ani žádné osobní zápisky. Motiv pro román přišel náhodou. „Jednou jsem navštívil Spinozovo muzeum v Holandsku,“ popisuje autor, „a dozvěděl jsem se, že po obsazení Nizozemí Německem odsud nacisti odvezli celou jeho knihovnu, kterou však nezničili. Našel jsem dokonce dokument psaný mužem, který řídil zabavení knih, v němž uvádí, že knihy budou nacistům velmi užitečné při řešení ,problému Spinoza´.“

Yalom na základě svých psychoterapeutických zkušeností vytvořil charaktery dvou mužů, Spinozy
a Rosenberga, s cílem ukázat jejich vnitřní svět. Oba žene vpřed zájem o vědění. Spinoza i přes překážky, které by jiného člověka zlomily, postupně očišťuje svoji mysl i konání od zhoubných ideologií a volí život zasvěcený učení. Přesto Yalom nepochybuje o tom, že i Spinoza musel bojovat se svými emocemi a vášněmi jako každý člověk. Rosenbergova cesta je přesně opačná – své vzdělání a schopnosti dal do služeb zrůdné ideologie, která se stala jedinou, zato všepokrývající náplastí na jeho emoční zranění.

Yalom je nejen vynikající psychiatr, ale i novelista. Už jeho předchozí knihy si získaly čtenáře po celém světě. Také Problém Spinoza je silný jak příběhem, tak stylem vyprávění a čtenáře nenechá vydechnout do poslední stránky. Yalom tak završil svou románovou filozofickou trilogii (Když Nietzsche plakal, Léčba Schopenhauerem, Problém Spinoza), v níž vzdává hold velkým mužům světové historie a jejich myšlenkám, které ovlivnily dějiny. U Spinozy, stejně jako u Nietzscheho a Schopenhauera, oceňuje Yalom rovněž jejich přínos oboru psychologie a psychiatrie. Prostřednictvím jejich příběhů nás učí o lidské duši a složité cestě
k jejímu uzdravení.

Problém Spinoza se dočkal pochvalných recenzí z pera odborníků psychiatrů a spisovatelů i dalších osobností. Z mnohých vybíráme (zdroj: www.yalom.com):
„Bývalý prezident Americké psychologické společnosti Irvin Yalom je nejvýznamnějším světovým autorem současné psychologické beletrie. Nemyslel jsem si, že by mohl překonat romány Když Nietzsche plakal nebo Léčba Schopenhauerem. Ale on je překonal. Problém Spinoza je mistrovský kus.“ Martin Seligman, psycholog a spisovatel

„Tohle je nejúchvatnější román, jaký jsem za posledních mnoho let četl. Irvin Yalom vytvořil napínavou, informacemi nabitou knihu. Problém Spinoza nadšeně doporučuji…“ Sir Anthony Hopkins, herec

„Problém Spinoza je zvučné potvrzení skutečného filozofického života, v němž byl neobyčejně hrdinský filozof pronásledován hned ve dvou epochách: v jedné řízené středověkou pověrčivostí, v druhé totalitním rasismem. Román je mistrovské dílo, zobrazující jednoznačné vítězství čistého a soucitného rozumu nad náboženskými dogmaty i nad politickou patologií. Blahopřeji Irvovi k napsání tak znamenitého románu. Myslím, že je dosud jeho nejlepším.“ Lou Marinoff, filozof, profesor na City College of New York, prezident Americké společnosti filozofické praxe (APPA)

Irvin D. Yalom (1931), emeritní profesor psychiatrie na Stanfordově univerzitě v USA, je jednou z nejvýznamnějších osobností současné světové psychiatrie. Věnuje se také psaní odborných i beletristických knih. V nich promítá jak své zkušenosti a znalosti z psychologie, tak svoji celoživotní lásku k literatuře. V Portálu vyšly jeho beletristické tituly Když Nietzsche plakal, Lži na pohovce, Láska a její kat, Máma a smysl života, Léčba Schopenhauerem, Každý den o trochu blíž, Pohled do slunce, Chvála psychoterapie a O psychoterapii a lidském bytí i odborné publikace Teorie a praxe skupinové psychoterapie a Existenciální psychoterapie.

Exkluzivní rozhovor s Irvinem D. Yalomem přinese říjnové číslo časopisu Psychologie dnes.

Současně s novou Yalomovou knihou Problém Spinoza vydal Portál také zvukovou adaptaci jeho předchozího románu Když Nietzsche plakal. Stejnojmennou audioknihu načetli Igor Bareš a Dana Černá.
Kontakt:

Jitka Pourová
vedoucí marketingu
pourova@portal.cz
724 635 671
283 028 503


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 9. 2012 14:06
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Portál, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Knižní a časopisecké nakladatelství. Vydává odbornou literaturu (obory: psychologie, pedagogika, sociální práce, politologie, média, antropologie ad.), populárně naučné knihy, beletrii, rozhovory, dětskou literaturu, rádce pro rodiče aj. Vydává rovněž čtyři časopisy - měsíčníky Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8. Pořádá semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.