Vzniknou nová partnerství pro „novou“ knihovnu? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vzniknou nová partnerství pro „novou“ knihovnu?


Hradec Králové, 21. prosince 2011 - V úterý 20. prosince 2011 proběhl v hlavní budově Knihovny města Hradce Králové seminář na velmi současné a aktuální téma Dobrovolnictví. Seminář, zrealizovaný u příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011, byl věnován zaměstnancům hradecké knihovny.

Její ředitelka, Mgr. Lenka Václavíková Antošová ho uvedla myšlenkou, že dobrovolnictví, jako fenomén dnešní doby, patří také do kulturní oblasti, která podporuje hlavní motivace dobrovolnických aktivit, jimiž je setkávání s lidmi, navazování nových, vzájemně obohacujících, kontaktů a smysluplné trávení volného času. Vždyť právě oblast kultury zahrnuje celou škálu organizací, ve kterých se angažují tisíce dobrovolníků, členů neprofesionálních uměleckých souborů, spolků a sdružení, organizátorů kulturního a společenského dění.
Knihovnu města Hradce Králové čekají v příštím roce velké změny, které se odehrají v souvislosti se stěhováním instituce do zcela nové, moderní budovy, která vzniká rekonstrukcí objektu VERTEX. Hradečtí čtenáři tak dostanou v roce 2012 dárek v podobě nadčasové multifunkční knihovny 21. století. S touto dlouho plánovanou změnou ale přichází celá řada nových starostí, organizačních záležitostí a složitých logistických procesů.
Seminář byl proto rozdělen do dvou částí. V té první představily jeho lektorky, samy dlouholeté dobrovolnice a koordinátory dobrovolnických aktivit v různých neziskových organizacích, Markéta Stuchlíková a Jana Žďárská, podstatu dobrovolnické práce, myšlenku dobré vůle, která vznikla v anglosaských zemích, a její nesporný ekonomický přínos pro společnost.
Druhá část semináře již byla věnována možnostem, jak využít dobrovolnických aktivit přímo v Knihovně města Hradce Králové. Příkladem by mohla být Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která má několikaleté zkušenosti s dobrovolníky. V souvislosti se stěhováním městské knihovny se proto nabízí široké možnosti rozšíření služeb této kulturní instituce právě díky dobrovolnické práci.
Příští dny a jednání o konkrétních podmínkách dobrovolnického programu v Knihovně města Hradce Králové tak zcela jistě přinesou oboustranně obohacující a přínosná partnerství pro „novou“ hradeckou knihovnu, jejichž výsledky pocítí především její návštěvníci, čtenáři a uživatelé.
Kontakt:

Vladimíra Svobodová
public relations
svobodova@knihovnahk.cz
www.knihovnahk.cz
495075016


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 12. 2011 9:55
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Knihovna města hradce Králové (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Knihovna města Hradce Králové je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a službami. Jejím zřizovatelem je město Hradec Králové.

PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.