Vznikla nová pacientská organizace | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vznikla nová pacientská organizace


V pondělí 7.11.2011 zahájila svou činnost pacientská organizace „AVMinority“, jako občanské sdružení pacientů se vzácným onemocněním arteriovenózní malformací (AVM) hlavy a krku. Posláním této organizace je trvalá snaha přispět ke zkvalitnění života pacientů s AVM hlavy a krku a k rozšíření povědomí o tomto onemocnění u široké veřejnosti.

Vznik byl iniciován současnou nesystémovou a nekomplexní péčí o tyto nemocné a alarmujícím nedostatkem odborníků, kteří se problematikou a léčbou AVM hlavy a krku zabývají. Tento fakt je zvlášť znepokojivý, neboť jde o vážné onemocnění, které při sebemenším zanedbání léčby může vést až ke smrti nemocného.

Dalším důvodem založení pacientské organizace je velmi malé povědomí o AVM nejen mezi laickou, ale bohužel také odbornou veřejností. Pacienti, kterým bylo toto onemocnění diagnostikováno a jejich rodiny, jsou často odkázaní pouze na limitovaná sdělení ošetřujícího lékaře, neboť při hledání jiných informačních zdrojů narážejí na jejich naprostý nedostatek.

„Chceme také zdůraznit výjimečnost a vzácnost onemocnění AVM hlavy a krku, které si, i přes svůj nízký, tedy minoritní výskyt, zaslouží stejnou pozornost jako ostatní vážné nemoci“, doplňuje zakladatelka organizace Silvie Slívová.

Prvním z hlavních a velmi obtížných úkolů organizace AVMinority je vytvoření co nejpočetnější pacientské „základny“. Dosud totiž neexistují v ČR žádné statistiky počtu nemocných s AVM hlavy a krku. Důvodem je především fakt, že terminologie a klasifikace není stále ještě sjednocena a ne zřídka proto dochází u nemocných ke špatnému diagnostikování.

Ve spolupráci s odborníky ze Stomatologické kliniky VFN v Praze a Radiologické kliniky FN Olomouc se bude nově vzniklá pacientská organizace snažit vyplnit pomyslné prázdné místo jak v nedostatku informací o AVM hlavy a krku, tak v chybějící příležitosti komunikace mezi takto nemocnými pacienty.

Na webových stránkách organizace, které jsou již v provozu, bude možno nalézt např. základní informace o onemocnění a možnostech léčby, seznam specialistů a kontakty na ně, diskusní fórum, zajímavosti z oblasti problematiky AVM i odkazy na zahraniční webové stránky s touto problematikou. Pacientům i jejich rodinám chce organizace také umožnit vzájemná setkávání formou svépomocné skupiny.

Zájemci o členství nebo podrobnější informace se mohou obracet přímo na pracovníky AVMinority, tel. 222 363 228, info@avminority.cz, http://avminority.cz.
Kontakt:

Silvie Slívová
předsedkyně
info@avminority.cz
avminority.cz
605754063


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 11. 2011 20:19
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: AVMinority (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Občanské sdružení hájící zájmy pacientů se vzácným onemocněním arteriovenózní malformací (AVM) hlavy a krku. Trvalou snahou sdružení je přispět ke zkvalitnění života lidí postižených AVM hlavy a krku a k rozšíření povědomí o tomto onemocnění u široké veřejnosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.