Výzva k podpoře porodní asistentky Ivany Königsmarkové | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Výzva k podpoře porodní asistentky Ivany Königsmarkové


Dne 21. září 2011 bylo vydáno rozhodnutí soudu prvního stupně, který odsoudil porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou ke dvěma letům vězení s podmínkou na pět let a k pětiletému zákazu činnosti za těžké neúmyslné ublížení na zdraví, ke kterému mělo dojít u domácího porodu, při němž asistovala. Ivana Königsmarková se na místě odvolala, pochybení odmítá. O odvolání bude rozhodovat Městský soud v Praze.

Právní zástupci Ivany Königsmarkové poukazují na fakt, že drtivá většina důkazů navržených obhajobou, zejména výslech všech znalců, svědků a většina listinných důkazů byla soudkyní zamítnuta a obhajobě tak nebylo umožněno prokázat svá tvrzení a stanoviska, čímž došlo k bezprecedentnímu porušení ústavního práva na spravedlivý proces.

Při odvolání chtějí obhájci využít důkazy, které neměli možnost předložit, a dále zajistit další znalecké posudky, jak českých, tak také zahraničních znalců.

Věříme, že se tento konkrétní případ netýká jen Ivany Königsmarkové jako soukromé osoby a jako porodní asistentky, ale že kopíruje celospolečenský postoj k domácím (a obecně mimoklinickým) porodům. Vývoj v této oblasti se v České republice bohužel vydává opačným směrem než je běžné v zemích západní Evropy, kde jsou úřady nakloněny porodům v porodních domech, v centrech porodních asistentek a podporují i porody mimo zdravotnická zařízení.

Konečný výsledek procesu může dlouhodobě ovlivnit přístup soudů k domácím porodům a může se stát precedentem, který se dotkne všech žen, které si na základě pečlivého a zodpovědného uvážení vyberou domácí porod s pomocí porodní asistentky.

Svobodná volba místa porodu patří mezi základní lidská práva. Podle Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek ze dne 14. 12. 2010, stížnost č. 67545/09) je povinností státu zajistit právní a institucionální podmínky pro svobodnou volbu žen ohledně místa porodu.

Prosíme všechny, kterým není lhostejné, jak se náš stát k realizaci této lidské svobody staví, aby podpořili Ivanu Königsmarkovou, a to i finančně. Náklady na odvolací řízení budou vysoké. Zahrnují mimo jiné pokrytí soudních výloh, platbu zahraničním soudním znalcům, překlady soudních listin, následné překlady do češtiny a honorář pro právní zástupce.

Finanční příspěvky je možné zasílat na účet veřejné sbírky vedený o.s. Zrnka, číslo účtu: 3789354036/5500, variabilní symbol 8888.

Příspěvky je možné zasílat do 31.11. 2011. Sbírka bude vyúčtována podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. V případě, že budete mít zájem o zaslání potvrzení o daru (pro potřeby odečtu hodnoty daru z daňového základu), napište, prosím, na klicova@unipa.cz.

Předem děkuji jménem rady Unie porodních asistentek všem, kteří vyjadřují Ivaně Königsmarkové ať už morální nebo finanční podporu.

Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
výkonná ředitelka
Unie porodních asistentek
tel: +420 734 637 379
klicova@unipa.cz
www.unipa.cz
Kontakt:

Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
výkonná ředitelka
klicova@unipa.cz
www.unipa.cz
+420 734 637 379


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 9. 2011 23:48
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Unie porodních asistentek (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Profesní organizace porodních asistentek UNIPA

sdružuje porodní asistentky na základě individuálního členství. Členkami se mohou stát ty porodní asistentky, které pracují ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, soukromé porodní asistentky, studentky oboru porodní asistence i porodní asistentky na mateřské dovolené.
Cílem Unie porodních asistentek je:

* Poskytovat profesní podporu porodním asistentkám
* Vytvářet zázemí pro studentky porodní asistence
* Propagovat práci porodních asistentek směrem k veřejnosti
* Poskytovat informace a podporu rodičům
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.