Výstava REKOGNICE | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Výstava REKOGNICE


Autorů Jana Chlupa a Pavla Příkaského Výstava bude zahájena v pátek 11.11. 2011 od 18:00 hodin. Termín výstavy 14.9. – 16.12. 2011 . Místo GALERIE XXL Říční 756 440 01 Louny. Úvodní slovo pronese: Ladislav Paur ředitel Galerie XXL Kulturní program: vystoupení žáků ZUŠ Louny Výstavu pořádá: GALERIE XXL Hlavní partner GALERIE XXL: SDRUŽENÍ GALERIE XXL Partneři: ŮSTECKÝ KRAJ, MĚSTO LOUNY, VAKUTEX s.r.o. , NIELSEN s.r.o., HET a.s. Mediální partneři: ČESKÝ ROZHLAS SEVER, RÁDIO BLANÍK, MF DNES,

Záměrem výstavy je představit aktuální tvorbu dvou mladých autorů.

Pro název výstavy jsme zvolili pojem z oblasti kriminalistiky, jde o metodu spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotožnění objektu. Zjednodušeně a v souvislosti s anglickým recognize jde o rozpoznání.
Tato slovníková definice interpretovaná s určitou nadsázkou, kdy je jedinou jistotou paměť, ve své nedokonalosti, subjektivitě nebo emotivnosti je paralelou k naší práci s vizuální realitou.

Jan Chlup a Pavel Příkaský

JAN CHLUP
narozen 30.5.1986

Studia:
2001-2005 Střední škola uměleckých řemesel v Brně
2005 Přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru Michaela Rittsteina
2008 stáž na Camberwell College of Art, London
2009 stáž v ateliéru Jana Merty
2010 stáž v ateliéru jiřího Davida

Více informací: http://www.galeriexxl.cz/autori/jan-chlup.php

PAVEL PŘÍKASKÝ
narozen 18.11.1985

Studia:
Akademie výtvarných umění v Praze, atelier Grafika 2 Vladimíra Kokolii a atelier nových medií Markuse Huemera.
2011 Studijní pobyt na Middlesex University London. Nyní studentem 5. ročníku.

Ocenění:
2011 - 2. místo v soutěži Young Creative Chevrolet, discipline visual art
2008 - 2. místo v soutěži Seat Arte Emocion

Více informací: http://www.galeriexxl.cz/autori/pavel-prikasky.phpČím se zabýváte?

Jan Chlup:
Subjektivně interpretuji vztah času k prostoru a na tomto základě pak buduji určitou strukturu, ve které se tyto vztahy snažím vyjádřit. Nejsem fyzik, ten by tento vztah zajisté interpretoval v jiných souvislostech. Pracuji v rámci zobrazivého světa. Zpracovávám tento vztah na základě práce s dvourozměrným médiem, které mi umožňuje tento vztah zjednodušit. Snažím se tyto vztahy analyzovat a odkrýt, spíše než vytvářet určité tajemství.
Zajímá mě to, jak vnímám prostor a jak se mi zkušenost prostoru ukládá do paměti, stejně tak rozdílnost tohoto procesu u dalších jedinců. Zkoumám rozdíl mezi viděným a myšleným skrz proces malby.

Pavel Příkaský:
Moje práce je snahou vyvolat polozapomenutou vzpomínku, která je ve výsledku roztříštěna na útržky. Je to nedokonalý pokus o její přesné poskládání, zobrazení scény vězící v prázdnotě, ve které jsou bílá místa, chybné spoje, občas i mylné spojení nebo mutace s jinou podobnou situací. Stejně pracuje lidská paměť selektivně se subjektivním a fragmentárním aspektem.
I „čtení“ mých obrazů pracuje s pamětí nebo zafixovanou představou o figurálním obraze, kterou tyto scény mají zpočátku vyvolat a posléze popřít přítomností „chyb“ a obrácením zažitých očekávaných prvků naruby.

V případě projektu Lidská skvrna jde o skvrny obsahující náznak příběhu nebo útržek emoce. Jsou umístěné v konkrétním místě a zdokumentované fotografií nebo fyzicky umístěné přímo v galerii. Jde o vytržení z kontextu paměti místa. Formou náhodného vyjevení reálných tváří nebo scén ve skvrně se pokouším vyplavit zapomenuté situace nebo emoce uvízlé v místech. Malířské zobrazení se tak dostává z privilegovaného prostoru plátna na rámu přímo do konkrétního prostoru na skutečný povrch a samo o sobě se dokonce stává věcí (materiálem nečistoty). Evokuje usazené vzpomínky a pomíjivost jejich nositelů. Zajímá mne kontrast mezi zanedbatelnou skvrnou po lidské činnosti a poměrně vysokým rozlišením reálného výjevu v nich.

Existují nějaké styčné body ve Vaší práci?

Náš přístup se staví k malířskému projevu spíše odříkavě, táže se po povaze malířského média a stabilitě vizuálního světa.
Naše práce v rámci malby se vymezuje pasivnímu pohledu pozorovatele, zprostředkovanému malbou. Nesnaží se o přesah malby tím, že by opustila její rámec. Problém nastolený v ploše obrazu není vhodné řešit mimo tuto platformu. Nemáme snahu dojít k abstraktnímu pojetí, které považujeme za nejbezpečnější a nejrychlejší řešení daného problému.
Právě zobrazivý aspekt v malbě je impulsem k revizi zobrazivosti samotné. Tato tendence přezkoumává již probádanou oblast, nicméně nachází v této činnosti určité zalíbení, s přesvědčením že existuje něco, co bylo v dějinném vývoji opomenuto. Pokud jde o určitý návrat, tak jde o návrat k momentu, který naznačoval nové horizonty.

Jan Chlup
Pavel Příkaský
Otevírací doba
Po až Pá : 11 až 17 hodin
Mimo otevírací dobu po telefonické domluvě na tel +420 775 706 023 Tel.: +420 415 655 813


Další informace o programu galerie a kontakt pro novináře:
GALERIE XXL Říční 756 440 01 Louny
zástupce galerie – Ladislav Paur , ředitel, tel: 775 706 023
e-mail: ladislav@galeriexxl.cz
www.galeriexxl.cz
Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 11. 2011 13:12
Kategorie: Kultura
Název zdroje: GALERIE XXL (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.