Výstava FIRE WALK WITH ME | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Výstava FIRE WALK WITH ME


Tisková zpráva k výstavě FIRE WALK WITH ME Autorek Jitky Nesnídalové, Veroniky Drahotové, Nikoly Semotánové a Evy Štýbrové Výstava bude zahájena v pátek 13.4. 2012 od 18:00 hodin. Termín výstavy 16.4.- 7.5.2012 . Místo GALERIE XXL Říční 756 440 01 Louny. Úvodní slovo pronese: Ladislav Paur ředitel Galerie XXL a Jíří Valoch Doprovodný program: Ohnivá show AMANITAS vystoupení sedminásobného mistra světa ve footbagu Vaška Kloudy Výstavu pořádá: GALERIE XXL Hlavní partner GALERIE XXL: SDRUŽENÍ GALERIE XXL Partneři: ÚSTECKÝ KRAJ, MĚSTO LOUNY, VAKUTEX s.r.o. , NIELSEN s.r.o., HET a.s. Mediální partneři: ČESKÝ ROZHLAS SEVER, RÁDIO BLANÍK, MF DNES

Záměrem výstavy je představit aktuální tvorbu mladých autorek.

FIRE WALK WITH ME
Jitka Nesnídalová, Veronika Drahotová, Nikola Semotánová a Eva Štýbrová v Lounech, Galerii XXL

Čtvero a přece spřízněné

Čtyři ještě mladé, ale mezinárodně již jasně „ověřené“ umělkyně nás jistě stejně nějak mile překvapí, protože připravují pro lounskou výstavu nové realizace. Všechny mají jistý konceptuální základ, ale všechny také programově oscilují mezi médii, nevyhýbají se přehodnocování malby v nových kontextech, ale také pracují aktuálně s textem … Veronika Drahotová z nich asi shodou okolností vzbudila zájem již na počátku studia, ovšem osobitou společenskou reflexi dřív vzbudila instalací, při níž osvítila Pražský Hrad barvami duhy (asi citlivěji než prvoplánové srdíčko J.D.), v interiérových instalacích rozehrála vzájemnost formování určitého znaku a jeho podoby, blízké hákovému kříži, jenž je pro nás stále ještě spjat s celou škálou významových hodnocení. Poté se spolu s ostatními dosud užívanými médii stále více vracela k obrazu, v němž našla novou konceptuální vazbu několika jazyků malby – geometrické struktury a expresívních figurálních náznaků – příkladně cyklus Rip & Burn či v malbě Ztraceno ve schématu. Například … Jitka Nesnídalová zase své obrazy vnášela do nového kontextu – tradiční kodifikovanou adjustaci nahradila prostorovou plastikou, to, co bývalo dříve rámem, se stalo zároveň geometrickým monochromním objektem, odkazujícím programově k minimalistické plastice. Například … Nikola Semotánová originálně přehodnocuje nalezené objekty a vrací je vytvořením nového kontextu do světa umění : subtilní, křehká slepičí vejce pokryla stříbrem a mědí a svázala z nich krásně paradoxní náhrdelník. Z cédéček, jež nás již stále více obklopují, vytvořila variabilní prostorovou instalaci i série obrazů …Vždy tak zásadně anulovala jejich původní sémantické poselství a vnesla je v krásném duchampovském gestu do světa umění, využívajíc přitom především jejich esteticky atraktivní vizualitu. Například … Eva Štýbrová tematizuje samotnou malbu : po postmoderní zkušenosti ví, že malba již nemůže být přijímána jednoznačně, svou konceptuální distanc tematizuje tím, že zpochybňuje romantizující okolnosti vzniku obrazu : založila skupinu Saint Thomas Five - pět umělců různé národnosti se setkává při společném postupném namalování určitého obrazu, při účasti na Plzeňské pěně vyzvala několik plzeňských malířů, aby s ní postupně vytvořili obraz místní dominanty – kostela na hlavním náměstí, jindy sama sobě klade maximální překážky : při malířských maratónech v Třemošné vytvořila za jeden den všechny proměny horizontu ze zvoleného místa nebo maluje v noci, aby realita kolem byla tak nezřetelná, jak jen možno – tím přináší aktuální diskurs o autenticitě díla i nový pohled na fenomén společných realizací, přítomných ve výtvarném umění přinejmenším od surealismu. Například … Ale třeba nás tyto zajímavé, autentické umělkyně překvapí něčím, co si samy dosud nevyzkoušely ?

Jiří Valoch

MgA. JITKA NESNÍDALOVÁ

Více informací: http://www.galeriexxl.cz/autori/jitka-nesnidalova.php

MgA. VERONIKA DRAHOTOVÁ

Více informací: http://www.galeriexxl.cz/autori/veronika-drahotova.php

Nikola Semotánová

Více informací: http://www.galeriexxl.cz/autori/nikola-semotanova.php


Eva Štýbrová

Více informací: http://www.galeriexxl.cz/autori/eva-stybrova.php


Otevírací doba
Po až Pá : 11 až 17 hodin
Mimo otevírací dobu po telefonické domluvě na tel +420 775 706 023 Tel.: +420 415 655 813


Další informace o programu galerie a kontakt pro novináře:
GALERIE XXL Říční 756 440 01 Louny
zástupce galerie – Ladislav Paur , ředitel, tel: 775 706 023
e-mail: ladislav@galeriexxl.cz
www.galeriexxl.czKontakt:

Ladislav Paur
Ředitel
help@galeriexxl.cz
www.galeriexxl.cz
775 706 023
415 655 813


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 3. 2012 8:51
Kategorie: Kultura
Název zdroje: GALERIEXXL (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
GALERIEXXL SE ZABÝVÁ VÝSTAVAMI A PRODEJEM SOUČASNÉHO UMĚNÍ.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.