Vyhlášení mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěže Quarry Life Award | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vyhlášení mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěže Quarry Life Award


V těžebních prostorech vzniká široké spektrum stanovišť a nových krajinných tvarů. Společnost HeidelbergCement, která jako přední výrobce cementu a kameniva ve světě silně vnímá svou potřebu pečovat o biodiverzitu jak v průběhu těžby surovin, tak i po jejím skončení, vyhlásila v září 2011 mezinárodní vědeckou a vzdělávací soutěž „Quarry Life Award”. V České republice jsou součástí soutěže lomy a pískovny společností Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost a Českomoravský štěrk, a.s.

Cílem soutěže je přispět k ochraně a podpoře biodiverzity lomů a pískoven a posílit povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor a přispívat tak k další ochraně a podpoře biodiverzity.

Účastnit se mohou studenti a výzkumní pracovníci. Jejich úkolem je vytvořit projekt na podporu ekologie a biodiverzity v těžebních prostorech. Návrhy musí být odevzdány prostřednictvím webových stránek Quarry Life Award do 17. února 2012.

Autorům pěti nejzajímavějších projektů budou v období od března do září 2012 zpřístupněny vybrané lomy a pískovny společností Českomoravský cement a Českomoravský štěrk pro realizaci výzkumů. Vybrané projekty budou podpořeny částkou 11.000 Kč jako příspěvek na pokrytí nákladů na výzkum.

V listopadu 2012 vybere odborná porota tři výherce z každé země a následně tři celosvětové výherce.

• Ceny pro národní vítěze budou uděleny ve výši 1 500 eur, 3 000 eur a
5 000 eur
• Ceny pro celosvětové vítěze budou uděleny ve výši 10 000 eur,
20 000 eur a 30 000 eur

Slavnostní předání cen proběhne v listopadu a prosinci 2012.

Bližší informace o soutěži naleznete na internetových stránkách www.quarrylifeaward.cz


Soutěž v České republice vyhlašují Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost a Českomoravský štěrk, a.s., členové skupiny HeidelbergCement.


V Mokré, 26. října 2011

Kontakt:

Kateřina Koudelková
Brand Manager
katerina.koudelkova@cmcem.cz
www.cmcem.cz
420544122336


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 11. 2011 8:08
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v ČR a je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement. Svým zákazníkům nabízí klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, se zvýšenou síranovou odolností a cementy pro cementobetonové kryty vozovek. Nově nabízí portlandské směsné cementy s nižší energetickou náročností na výrobu. Pro výstavbu úsporných a k životnímu prostředí šetrných staveb uvádí na trh inovativní produkty TioCem a ThermoCem.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.