Vybírejme poslance losem! | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vybírejme poslance losem!


Jen zdánlivě jde o nápad recesistů. Ve skutečnosti je výběr zastupitelů formou losování jednou z nejstarších forem přímé volby představitelů veřejné správy. Proč by nemohlo fungovat i v moderním 21. e-století?

V říjnu odstartovala podpisová kampaň na podporu vzniku hnutí Vol los! Jeho cílem je seriózní snaha zavést do českého volebního systému netradiční způsob obsazování veřejných úřadů losem. „Zdrojem inspirace k takovému kroku jsou jak antické Athény, tak v současnosti ve světě prosazované formy e-governmentu,“ říká Pavel Sikora, zakladatel a vůdčí osobnost přípravného výboru hnutí.

Hnutí Vol los! vzniká jako spontánní reakce občanů nespokojených s dosavadní pseudodemokracií stranických aparátčíků, kteří ve skutečnosti sledují jen svůj vlastní prospěch. Nové hnutí chce oslovovat obyčejné lidi, kteří nemají žaludek na to, aby šli dělat kariéru do některé z velkých, státem podporovaných stran, ale na druhou stranu by rádi udělali něco užitečného pro lepší správu věcí veřejných v České republice. „Je přitom nepodstatné, jestli se člověk považuje za liberála, konzervativce, socialistu nebo nebo 'zeleného', protože hnutí neprosazuje ani levicovou ani pravicovou politiku, ale slušnost a odpovědnost politiků,“ dodává Sikora.

Ambice hnutí nejsou nijak přehnané a nereálné. Ve skutečnosti jde jen o několik úprav, které přispějí k přímějšímu vlivu občanů na veřejné věci a které zavedou více transparentnosti do veřejného rozhodování.

Klíčovou změnou je nahrazení dosavadního způsobu voleb do Poslanecké sněmovny výběrem losem z těch občanů, kteří mají o práci poslance zájem. Součástí souvisejících změn je například zavedení čipových občanských průkazů umožňujících elektronické hlasování, zavedení referenda jako běžného nástroje rozhodování či možnost volby a odvolávání ústavních činitelů podobnými mechanismy vylučujícími zákulisní kabinetní dohody. Naopak volba senátorů či hlavy státu z osobností tak, jako dosud, zůstává v představách hnutí nedotčena stejně tak jako fungování nezávislých soudů.

Jakmile přípravný výbor shromáždí zákonem vyžadovaných 1000 podpisů, požádá ministerstvo vnitra o registraci. Webové stránky hnutí jsou dostupné na adrese http://www.vollos.cz, kde je k dispozici také jednoduchý formulář k vyjádření podpory vzniku hnutí.Kontakt:

Zdeněk Fekar
člen přípravného výboru
fekar@vollos.cz
607990241


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 11. 10. 2007 6:00
Kategorie: Politika
Název zdroje: Vol los! (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
hnutí prosazující volbu losem do volebního systému
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.