Vobořil: Nebezpečná droga fentanyl není nová droga | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vobořil: Nebezpečná droga fentanyl není nová droga


V České republice se objevily případy předávkování spojené s užitím drogy na bázi opiátu s názvem fentanyl. Jedná se o prášek, který se dá jen velmi těžko rozeznat od běžného heroinu.

Látka bývá často doplněna o paracetamol a kofein, aby se docílilo hnědé barvy a podobnosti s hnědým heroinem. Drogově závislí uživatelé po jeho aplikaci pociťují podobné stavy jako při užití heroinu, jeho účinek je ovšem 40krát silnější a už u malé dávky hrozí vysoké riziko předávkování. Lékařský zásah při předávkování navíc komplikuje nemožnost detekovat fentanyl standardními toxikologickými testy. Fentanyl přesto není ničím novým, protože tato látka je již dlouhodobě na seznamu ilegálních drog dle zákona č. 167/1998 Sb. Doposud však byla používána pouze za přísné kontroly ve zdravotnictví a teprve v poslední době začala pronikat na černý trh.

„Ačkoli evidujeme výskyt fentanylu v České republice, nedá se o něm mluvit jako o nové droze. Fentanyl je znám mnoho let, jeho nebezpečnost je ovšem vysoká zejména pro mladé a nezkušené uživatele drog, kteří jsou vystaveni neznalosti účinků a riziku předávkování s následkem smrti. Přestože není fentanyl v komunitě závislých masově rozšířen, nejsme schopni odhadnout, jak reálné riziko bude v budoucnu představovat,“ osvětluje situaci Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) vydalo prohlášení pro kontaktní centra a další služby, které se zabývají prevencí a léčbou drogové závislosti. Právě tato centra prevence a léčby jsou nezastupitelným článkem při včasné detekci a informovanosti drogově závislých, aby nedocházelo ke zbytečným úmrtím z předávkování. Pracovníci služeb varují uživatele drog a informují je o rizicích, zároveň jsou schopni od samotných uživatelů získávat informace o rozšířenosti užívání fentanylu.

„V případě masového rozšíření fentanylu bude jediným řešením vložení peněz do terénních a kontaktních služeb, které jsou v přímém vztahu s uživateli drog. Dlouhodobě se obávám toho, že čelíme spíše opačné tendenci – škrtům v rozpočtu, což může mít dopady na životy mladých drogově závislých,“ dodává národní protidrogový koordinátor.

Jindřich Vobořil
Národní protidrogový koordinátor
Tel. 725 805 865

Kontaktní osoba:
Michaela Hochmanová
Tel. 606 656 928Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 10. 2011 12:34
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.