Vláda schválila: Nový živnostenský zákon usnadní podnikání | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vláda schválila: Nový živnostenský zákon usnadní podnikání


Novela živnostenského zákona ušetří podnikatelům snížením administrativní zátěže až čtvrt miliardy korun. Zjednodušuje řadu povinností spojených s administrativou, některé dokonce ruší.

„Cílem novely je snížit administrativní zátěž podnikání odstraněním některých povinností,“ uvedl po jednání vlády premiér Petr Nečas. Podle návrhu podnikatelé nebudou muset již například označovat provozovnu identifikačním číslem. Změny údajů pak budou moci oznamovat prostřednictvím centrálního registračního místa. Dosud musí tyto informace hlásit také správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, a to i v případě, že neplní oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu.
Novela zjednoduší stěhování firmy

Zákon také upouští od povinného oznamování změny adresy místa podnikání při současné změně bydliště živnostníka na totožnou adresu. Díky elektronizaci veřejné správy je totiž zbytečné, aby byli podnikatelé i nadále zatěžováni těmito administrativními povinnostmi, přičemž si je úřady a instituce dokážou předat samy mezi sebou.

Novela živnostenského zákona počítá také s rozšířením nabídky služeb registračních míst, kam je možné změny nahlásit.

Dojde k úspoře přes čtvrt miliardy korun

„Jedná se o konkrétní povinnosti, jejichž zrušením podnikatelský sektor ušetří více než 250 milionů korun ročně,“ vysvětlil předseda vlády. „Jsou to peníze, které zůstanou podnikatelskému sektoru ve snížených nákladech na administrativní zátěž,“ dodal.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které novelu předkládalo, pak uvádí, že usnadnění administrativy přinese živnostníkům částku ve výši 271 miliard korun.

S usnadněním počítá i novela zákona o správních poplatcích

„Navazující novela zákona o správních poplatcích reaguje právě na skutečnost, že stávající úprava živnostenského zákona již nevyžaduje, aby podnikatel oznamoval změny, které jsou již zaznamenány v obchodním rejstříku nebo v jiných registrech veřejné správy,“ zmínil premiér.

Změna zákona o nemocenském pojištění pak navazuje na novou úpravu provedenou v živnostenském zákoně a zajišťuje věcnou provázanost obou předpisů.

Projekt Seed fond podpoří inovativní podnikání

„Vláda dnes rozhodla o založení nové akciové společnosti "Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s." v rámci projektu tzv. Seed fondu,“ informoval na tiskové konferenci premiér Petr Nečas.

„Jedná se o krok, který navazuje na vládní Strategii konkurenceschopnosti. Tímto krokem vláda zřizuje fond rizikového kapitálu, který má povzbudit především inovace u malých a středních podniků,“ představil premiér fond, který bude disponovat částkou cca 1,3 miliardy korun.

„Hlavním cílem tohoto návrhu je podpořit malé a střední podniky, především tam, kde přichází s novými výrobky, novými službami, prostě tam, kde se jedná o inovativní podnikání,“ uvedl premiér.

Stát vybere investiční společnost, která bude fond obhospodařovat. Bude vyhledávat vhodné firmy, které by bylo dobré podpořit a soukromé investory, kteří budou ochotni vložit do těchto projektů své peníze.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 11. 2011 16:15
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.