Vláda přijala Strategii boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vláda přijala Strategii boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015


Vláda dnes na svém jednání schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2011-2015, kterou předložila vládní zmocněnkyně pro lidská práva a připravila vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Strategie obsahuje více než stovku konkrétních opatření, do jejichž plnění budou zapojeny zejména resorty školství, práce a sociálních věcí, vnitra, místního rozvoje a také Agentura pro sociální začleňování. Opatření jsou zaměřena především na podporu zaměstnanosti, zapojení sociálně znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu, prevenci rozpadu rodiny a odebírání dětí do ústavní péče či bezpečnost uvnitř a v okolí sociálně vyloučených lokalit. Na přípravě strategie se podílela více než stovka odborníků z jednotlivých resortů, Sekce pro lidská práva Úřadu vlády, Agentury pro sociální začleňování, akademické sféry i z neziskového sektoru.

„Strategie je zásadním dokumentem pro naplňování politiky sociálního začleňování v nejbližších třech letech. Obsahuje legislativní návrhy, které nijak nezvýší náklady státního rozpočtu, a také návrhy, které budou vyžadovat finanční krytí, které si však rezorty budou muset najít v rámci svých rozpočtových kapitol. Ve svém důsledku však mohou státnímu rozpočtu přinést dlouhodobou úsporu v řádu miliard korun ročně, které dnes stát vydává na řešení problémů způsobených sociálním vyloučením, jako například nyní na Šluknovsku,“ říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Strategie je rozdělena na šest oblastí, které jsou úzce napojeny na problematiku sociálního vyloučení – jde o oblast bezpečnosti, bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních služeb a regionálního rozvoje. Každá z oblastí obsahuje řadu konkrétních návrhů opatření i s konkrétním realizátorem a termíny jejich plnění.

Mezi nejvýznamnější navržená opatření patří například možnost nařídit povinnou školní docházku pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, aby se předcházelo jejich zaostávání při následné školní výuce. Strategie také navrhuje provést rozsáhlý výzkum o podobách lichvy ve vyloučených lokalitách a zavést pozice odborníků na problematiku lichvy v rámci Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). V oblasti bydlení strategie navrhuje mimo jiné vytvořit ucelený model sociálního bydlení, který by zahrnoval formy krizového, tréninkového a dlouhodobého sociálního bydlení. Pro podporu zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách strategie navrhuje vytvořit systém prostupného zaměstnávání nebo ve větší míře zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách měst.

„Budeme vládě pravidelně předkládat zprávy o plnění jednotlivých částí strategie a do konce roku 2014 navrhneme souhrn dalších opatření pro následujících pět let od roku 2015,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Výběr nejvýznamnějších opatření Strategie v jednotlivých oblastech:

· Bezpečnost

- zřízení pozic specialistů pro řešení případů lichvy v rámci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ)

- výzkum o podobách lichvy a nezákonného půjčování peněz v ghettech
- bezplatná právní pomoc pro nemajetné oběti zločinů

- pilotní testování takzvaných komunikačních pracovních skupin pro řešení oblasti bezpečnosti v obcích s výskytem sociálně vyloučených lokalit


· Bydlení

- vytvoření modelu sociálního bydlení zahrnujícího krizové, tréninkové a dlouhodobé sociální bydlení


· Vzdělávání

- nařízení povinné docházky do mateřské školy pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, u kterých psychologové vyhodnotí hrozbu zaostání ve školní výuce


· Sociální služby

- povinnost obcí s rozšířenou působností, aby vytvořily střednědobé plány sociálních služeb

- vytvoření jednotného multidisciplinárního přístupu při řešení tíživých situací rodin, zvyšování rodičovských dovedností a řešení sociopatologických jevů u dětí a mládeže

- upravit zákon tak, aby nebylo možné posílat děti do ústavu kvůli špatné ekonomické situaci rodiny

- zavedení zdravotních asistentů· Zaměstnanost

- posilování systému tzv. prostupného zaměstnávání – přechod od veřejné služby a veřejně prospěšných prací přes sociální podniky do standardního zaměstnání


· Regionální rozvoj

- vytvoření metodiky pro komunitní práci

- zajištění finančních prostředků pro podporu sociálního podnikání

- příprava fondu na podporu malých projektů k sociálnímu začlenění


Kontakt: Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva 725 818 423Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 9. 2011 9:39
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.