Vláda posvětila daňovou reformu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vláda posvětila daňovou reformu


Ministři schválili zřízení jednoho inkasního místa a souhlasili například se zrušením daňového zvýhodnění stravenek.

Vládou schválené změny představují první fázi III. pilíře daňové reformy, tedy reformy přímých daní. Cílem reformy je dosažení jednoduchého a přehledného systému, který bude dlouhodobé stabilní a zároveň sníží administrativní náklady, a to jak poplatníkům, tak státu.

„Vytvoření jednoho inkasního místa umožní platby daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění tak, aby nemusely daňové subjekty komunikovat zvlášť s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Dojde zároveň ke zjednodušení formy komunikace; podání se bude činit na společném formuláři a placení bude probíhat jednou platbou na společný osobní daňový účet,“ řekl premiér Petr Nečas po zasedání vlády.

V průběhu dvou týdnů, kdy byl bod přerušen, došlo k celé řadě jednání. V rámci zasedání tripartity byl tento návrh novel zákonů diskutován, byla detailně osvětlena změna, že dividendy budou osvobozeny od daně.

Probíhala také jednání s ministry o nevypořádaných rozporech. Ministr financí setrval na velké většině detailů, které byly rozporovány z jednotlivých resortů. K upřesnění došlo například v případě rušení osvobození benefitů z tzv. režijního jízdného. Bylo dohodnuto, že tento benefit bude zdaňován, cena bude stanovena normativním aktem, nikoliv jako tržní cena. Ministerstvo financí také ustoupilo u daňových úlev u investičních pobídek.

Změn oproti původnímu návrhu daňové reformy bylo několik. Ministři se například dohodli na sjednocení sazeb odvodů s jednotnou minimální hranicí 20 %. Jako kompenzace zrušení daňového zvýhodnění pro stravenky vláda souhlasila s daňovým bonusem, tedy slevou 3 000 Kč na poplatníka.

Vláda také změnila původní návrh a navrhne poslanecké sněmovně zrovnoprávnění soukromých vědeckých institucí s veřejnými nebo zachová daňové slevy na investiční pobídky, tedy navrhne zachovat současný stav.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 24. 8. 2011 15:35
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.