Vláda brání zvýšení cen elektřiny | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vláda brání zvýšení cen elektřiny


Nečasův kabinet schválil dotace státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

„Pokud by nedošlo ke spolufinancování těchto nákladů státním rozpočtem, došlo by v roce 2012 ke zvýšení ceny elektřiny pro domácnosti v průměru až o 11%, pro velkoodběratele až o 15 %,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Nečas.
Schválením dotace státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč, dojde ke zvýšení ceny pro domácnosti o 4,3%, pro velkoodběratele o 5,8 % resp. 6,6% (odběratelé velmi vysokého napětí) .

Lze předpokládat, že v důsledku silné vyjednávací pozice průmyslových zákazníků při individuálním sjednávání ceny silové elektřiny může být očekávaný nárůst neregulované části ceny a tím i výše výsledné ceny dodávky mírně nižší.

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) je zakotvena v zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k problematické situaci velkého zájmu o podporu solárních elektráren bylo nutno přijmout v této oblasti nápravná opatření. Proto byly přijaty tři novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, jež by měly vést k narovnání situace a minimalizaci dopadů rozvoje solárních elektráren na ostatní odvětví národního hospodářství.

Podle tohoto návrhu novely zákona budou vícenáklady spojené s podporou elektřiny z OZE uhrazené provozovatelem regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy těmto subjektům kompenzovány ve formě dotace hrazené z prostředků státního rozpočtu a ve formě složky ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny.

Vícenáklady provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatelů regionálních distribučních soustav spojené s podporou elektřiny z OZE, které nebudou pokryty dotací ze státního rozpočtu, tedy zahrne Energetický regulační úřad do složky ceny na přenos elektřiny nebo ceny na distribuci elektřiny.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 10. 2011 11:04
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.