Vitra AG | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vitra AG


Historie společnosti Vitra Společnost Vitra byla založena v roce 1950 se sídlem ve švýcarské Basileji. Výrobní haly a celý kampus se nachází v německém Weil am Rhein. Se zvyšující se produkcí se začíná postupně rozrůstat také celý areál ve Weilu a jako nejlepší tah se ukazuje sestěhování celé produkce Vitra právě sem, do místa, které na sebe nabaluje neuvěřitelnou pozornost a získává věhlas ve světě designu. Po rozsáhlém požáru zde totiž postupně v průběhu let vzniká několik architektonických skvostů od předních světových tvůrců jako Zaha Hadid, Frank Gehry nebo třeba Alvaro Siza, Tadao Ando, Jasper Morisson a dalších. Areál Vitra Design Musea v návrhu Franka Gehryho rozkládající se ihned při vstupu do Vitra Campus je plně přístupný návštěvníkům a nabízí jak vhled do historie a produkce společnosti tak prostor pro presentaci současné tvorby, projektů a výstav.

Společnost Vitra je celosvětově známá a proslulá coby hvězda na nebi kancelářského nábytku a doplňků. Úspěchy společnost Vitra slaví rovněž s kolekcí Vitra Home Collection, kterou představila poprvé v roce 2004. Tyto produkty nenechají nikoho na pochybách a jsou přesvědčivým důkazem filozofie společnosti, založené na precizní, otevřené a tvůrčí práci. Při realizaci zakázek či prezentaci novinek spolupracuje Vitra s předními architekty a designéry a pravidelně představuje také přední světové tvůrce české veřejnosti.

Mezi spolupracující designéry patří:

 Aisslinger, Werner
 Arad, Ron
 Becker, Dorothee
 Bellini, Mario
 Bellini, Mario & Bellini, Claudio
 Bey, Jurgen
 Bouroullec, Ronan & Erwan
 Campana, Fernando & Humberto
 Citterio, Antonio
 Eames, Charles & Ray
 Eames, Charles & Saarinen, Eero
 Foster, Norman
 Fukasawa, Naoto
 Gehry, Frank
 Girard, Alexander
 Grcic, Konstantin
 Hadid, Zaha
 Herzog & de Meuron
 Ingenhoven, Christoph
 Jongerius, Hella
 Levy, Arik
 Lykouria, Yorgo
 Lynn, Greg
 Mayer H., Jürgen
 Meda, Alberto
 Morrison, Jasper
 Nelson, George
 Noguchi, Isamu
 Panton, Verner
 Prouvé, Jean
 Seymour, Jerszy
 Starck, Philippe
 Van Severen, Maarten
 Vitra
 Yanagi, Sori
 Yoshioka, Tokujin

Značka Vitra v České republice a na Slovensku

V Čechách a na Slovensku je společnost Vitra v oboru kancelářského nábytku a doplňků jednou z nejúspěšnějších již od roku 1999, kdy vstoupila na český trh. Mezi referenční projekty patří realizace interiérů a vybavení společností Loreál, Deloitte CZ, Cetelem CZ, Řízení letového provozu Praha, PPF, Home Credit, ČSOB Praha, Honeywell CZ, Novartis CZ, Bohemia Energy či Penta SK, Deloitte SK a další.

Home Colection má dnes již řadu obdivovatelů, a to nejen z řad zasvěcených či designem ovlivněných lidí. Vše jde ruku v ruce s uvědoměním si okolí, životního prostoru a prostředí jedince. A nový showroom společnosti Vitra pravidelně zve návštěvníky do proměnlivé expozice produktů, na speciální presentace a hosty.

Vitra Koncept, s.r.o.
Křižíkova 34
186 00 Praha-Karlín
Telefon: +420 283 061 816

Vitra Projekt

Projekt vlastní výstavby a řešení architektonického vizuálu Vitra Campusu začal před více než 50ti lety, kdy příbuzní Eriky Fehlbaumové věnovali pozemky společnosti Vitra. Tak spatřily světlo světa první výrobní haly. Už v roce 1950 otevřeli Willi a Erika Fehlbaumovi první výrobní linku v areálu ve Wielu. Nicméně sídlo, vedení a management celé společnosti zůstává stále ve švýcarské Basileji.

Celý areál Vitra Campusu býval kdysi hospodářskou půdou. Erika Fehlbaum postupně odkupovala další a další okolní pozemky ve Weilu a v Hantingu, aby zajistila potřebný prostor pro vcelku rychle expandující výrobu. Weil se tak postupně stává živějším a rychlejším místem a centrem kreativního dění kolem zde působící švýcarské společnosti Vitra.

Budovy, které ve Weilu „vyrostly“ během první dekády neměly výrazné architektonické ambice. To se ovšem změnilo v roce 1981, bohužel kvůli požáru, který zničil přes polovinu stávajících budov. Vedení společnosti náhle stálo před rozhodnutím rekonstruovat staré budovy nebo jít poněkud ambicióznější cestou a vytvořit zcela specifickou, novou, kreativní a osobitou architekturu. Raymond a Rolf Fehlbaumovi, kteří v roce 1977 převzali řízení společnosti do vlastních rukou se rozhodli pro druhou, poněkud náročnější cestu. Tím začala spolupráce s britským architektem Nicholasem Grimshawem.
Zkušenost a spokojenost s prací architekta Grimshawena byla nadmíru uspokojivá, proto byl Grimshaw požádán k vytvoření jakéhosi manuálu a nákresů pro budoucí možnou a předpokládanou expanzi. Architektura byla natolik osobitá, že se na jistou dobu stala korporátním výrazem a vymezila se tak vůči svému okolí. I přesto došlo v pozdější době k výstavbě pouze jedné jediné budovy dle nákresů tohoto architekta.

V roce 1984 se plány změnily. To když na oslavě 70tých narozenin Williho Fehlbauma jeho syn představil velkolepé sochařské dílo „Balancing tools“ od Claese Oldenburga a Coosje van Bruggena, která byla vytvořena specielně pro toto místo a příležitost. Celé dílo přineslo prostoru naprosto neočekávaně velmi silný umělecký, kulturní element a charakter bez jakékoli přítomnosti komerce a obchodu. Toto Oldenburgovo antré vyústilo ve společnou spolupráci mezi jím, Frankem Gherym a Rolfem Fehlbaumem. Společný zájem všech pánů o konstrukci nábytku a architektury nenechal dlouho čekat na výsledek. Nová, další budova továrny byla již v plánu.
Tentokrát se její charakter odklonil od vizuální podobnosti architektury navržené Grimshawem a vznikl zcela nový koncept dle Franka Gehryho. I přes jisté pochybnosti, že by tak radikální odlišnost obou architektur vlastně poškodila obě, se toto nestalo. Naopak.
Obě budovy se navzájem neuvěřitelně podporují a pozdvihují tak jedna druhou. To určilo a nastavilo nový koncept areálu Vitra.

Architektonická odlišnost a koláž

Ve stejnou dobu, kdy vznikala nová tovární budova, bylo postaveno i malé Vitra Design Museum – s kolekcí současného nábytku. Právě vznik Vitra Design Musea byl zásadním zlomem v celé její historii. Samotná budova Design Musea byla významným bodem v kariéře Franka Gehryho – byla jeho první architekturou postavenou mimo spojené státy. Vitra Design Museum dokončilo snahu a proměnu celého areálu z čistě industriální polohy, směrem ke komunikaci a otevřenosti k veřejnosti a vytvořilo z něj centrum kulturních a zároveň komerčních aktivit.

Během dalších let vzniklo několik projektů experimentujících s architektonickými formami. Zaha Hadid zde realizovala svůj první projekt v roce 1993 a to požární zbrojnici. Ten samý rok byl postavem kongresový pavilon architekta Tadao Anda – taktéž jeho první realizace mimo Japonsko. Následovány v roce 1994 slavnostním otevřením továrny od Alvara Siza.

Vědomě tak byli vybráni architekti, kteří by za normálních okolností těžko projektovali, stavěli a realizovali své vize na tomto území. Podtextem všech realizací je otevřená kreativita, nezatížená regionálním smýšlením a vlivy. Celosvětově rozpoznatelná architektura se svérázným charakterem a cizokrajnými vlivy.

V polovině 90´ let se koncept opět mění. Expanze je poněkud omezena, přehodnoceny jsou metody organizace a fungování. Potřeba nových velkých prostor a tedy i nákladných nových staveb se zmenšuje. Vzniká ale několik menších architektonických skvostů jako Buckminster Fullerův Dome, Jeana Prouvého čerpací stanice z roku 1950 či autobusová zastávka Jaspera Morrisona.

Kombinace hned několika faktorů spustila nové výstavbové plány. Aby byla Vitra schopná prezentovat svou širokou nabídku produktů ve svých vlastních showroomech po celé Evropě, musela společnost nejdřív vybudovat tak silný koncept ve Weilu, v Německu. Taktéž VitraShopu bylo potřeba postavit nové důstojné místo a ukázalo se nezbytným zcentralizovat doposud široce rozeseté zařízení a prostory. Narůstající počet návštěvníků Vitra Design Musea znamenal navíc požadavek na rozšíření infrastruktury a rozvoj dalších aktivit. Dlouho se uvažovalo o relokaci některých budov a aktivit, což se ale vzhledem k potenciálu a rozvoji celého Vitra areálu ukázalo ne úplně vhodným řešením. Navíc příležitost k získání dalších okolních pozemků umožnila společnosti Vitra začít realizovat své velké, nejen architektonické a urbanistické plány. Původní záměr, který měl adaptovat již stojící budovu na pozemku Schupp + Kiefer a udělat z ní Vitra showroom dle návrhů Franka Gehryho nevyšel. Přestavba by nebyla ani ekonomickým ani jinak schůdným řešením potřebného prostoru. Otevřel se tak prostor pro diskuzi o zbrusu nových přístavbách, architektech a řešeních.

„VitraHaus“, který je dílem Herzog a de Meuron architects a byl slavnostně představen 22. února 2010, hostí celou Home Collection. Je zde velkolepá recepce, kafetérie, konferenční místnost, museum shop a výstavní prostory pro novinky a ikony Vitra Design Musea. Architektura vychází z „bydlících“ domků daného regionu, dalekosáhle je ovšem přesahuje a nabízí více než 4.000 m2 podlahové plochy. Jakkoli je prostor a stavba obrovská, stále si uchovává onen „ domácký“ a přátelský pocit, který je dosažen nejen tématem domova, ale i tvaroslovím násobeného průčelí. Stavba je vtipným vyjádřením skvělé spolupráce architektonických hvězd Herzog a de Meuron se společností Vitra.

Rozhodnutí pověřit SANAA - architektonickou kancelář Kazuyo Sejima a Ryue Nishizawa postavit VitraShop továrnu vzniklo na základě dlouhodobého okouzlení a sledování prací architektky Kazuyo Sejimana. Prostor, jehož požadavkem je být zcela multifunkční nenabízí mnoho prostoru pro manévrování. Byl bezpochyby výzvou pro architektu, která doposud pracovala převážně v kulturní sféře. Studio SANAA uspělo a opět posunulo hranice architektury překvapivou a až poetickou cestou.

Během několika dalších let by tak měl být celý Vitra komplex postupně adaptován a poroste jednak vzhledem k návštěvnosti, která je až 80 000 tisíc lidí ročně, tak hlavně díky své jedinečnosti a signifikantní úloze ve světě designu.

Vitra Campus
Charles-Eames-Strasse 2
79576 Weil am Rhein
Německo

Více o společnosti Vitra na www.vitra.com.

Pro více informací, prosím, kontaktujte české zastoupení Vitra:

Vitra Koncept, s.r.o.
Křižíkova 34
186 00 Praha-Karlín
Telefon: +420 283 061 816


Kontakt:

Jana Rumlová
PR manager
jana.rumlova@profilmedia.cz
+420739418159
+420267990546


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 2. 2010 11:47
Kategorie: Reality
Název zdroje: Profil Media s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Agentura Profil Media se od svého vzniku v roce 1998 věnuje kromě reklamní a PR činnosti pro vybraný okruh klientů především soustavnému vytváření prostoru pro uplatnění současných vizuálních trendů a jejich konfrontaci s mezinárodním prostředím. Od roku 2001 je producentem dnů designu v Praze Designblok.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.