Videoklip Diakonie míří z televize do kin | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Videoklip Diakonie míří z televize do kin


V rámci dlouhodobé sociální kampaně zaměřené proti diskriminačnímu pohledu na seniory se od května t. r. objevuje hraný spot Diakonie ČCE ve vysílání České televize. Od 16. 6. bude videoklip vysílán také v prostoru kinoreklamy v celorepublikové síti multiplexů CineStar. Zdravě kontroverzní spot z produkce Lucky Man Films, jehož závěrečnému poselství zapůjčil hlas pan Josef Somr, budou moci nyní diváci shlédnout v sálech kin i v předsálí až do konce července 2011. Kampaň zdůrazňuje, že stáří a stárnutí má svoji kvalitu a cenu a upozorňuje na fakt, že senioři jsou ve společnosti přehlíženi a podhodnoceni. Senioři představují zároveň nejpočetnější skupinu klientů, o něž Diakonie pečuje ve svých střediscích po celé republice.

STÁŘÍ NÁM MŮŽE DÁT VÍC, NEŽ SI MYSLÍME www.otevrenoseniorum.cz

Nad rámec posterové kampaně přichází kampaň Otevřeno seniorům v letošním roce s novým produktem, jímž je sociální spot s oslovujícím claimem „Stáří nám může dát víc…“.

Díky mediálnímu partnerství České televize a podpoře společnosti Falcon CineXpress se tento působivý hraný klip ve stopáži 20 a 60 vteřin objevuje v průběhu roku ve vysílání ČT a nově nyní i v multiplexech CineStar po celé ČR. Klip se postupně šíří také v internetovém prostředí jako virální spot v českém originále i ve verzi s anglickými titulky (Youtube, Facebook ad.).

Kampaň je dále součástí programu EU Age Platform Europe pro Evropský rok seniorů 2012.

Produkce: LUCKY MAN FILMS
Kreativa: Ivan Peterka a Marek Hejduk
Režie: Nicole Volavka
Kamera: Klaus Fuxjäger
Hudba: Jan P. Muchow
Účinkují: Daniel Šváb, Josef Somr, Kajetán Pisarovič, p. Sirový a další

Odborným garantem kampaně je Mgr. Lucie Vidovičová, PhD. (www.ageismus.cz).

JE STÁŘÍ TABU?! ZASTAVME NARŮSTAJÍCÍ PROJEVY VĚKOVÉ DISKRIMINACE www.otevrenoseniorum.cz

Hlavním sdělením vizuálové řady kampaně je slogan: „Dnešní tabu se jmenuje stáří“. Plakáty v podobě optometrických tabulí se objevují průběžně v tištěné inzerci s mediální podporou
významných periodik a donorů.

„Lidé, kterým je 55 roků a více, jako by neexistovali. Jen výjimečně se s nimi setkáte v médiích jinak než jako s oběťmi nehody či podvodu“, popisuje Ivan Peterka z volného sdružení kreativců v reklamě ProBono důvody, jež vedly ke vzniku kampaně usilující o změnu stereotypního pohledu.

Hlavní mediální parter: Česká televize

Partneři:
CineStar
RWE
Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA
LIDOVÉ NOVINY
TÝDEN
Instinkt
METROKontakt:

Mgr. Vendula Kodetová
PR senior manager
kodetova@diakoniecce.cz
www.otevrenoseniorum.cz
739 244 788


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 6. 2011 11:49
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Diakonie ČCE (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
DČCE je jednou z největších neziskových organizací v ČR (obnovená činnost již od r. 1989). Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní a vzdělávací služby – denně v přímé péči pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů pro mládež až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

>> Diakonie ČCE poskytuje služby na více jak 40 místech po republice (střediska, speciální školy). Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a cca. 1000 dobrovolníků. Diakonie ČCE aktuálně nabízí 126 registrovaných sociálních služeb.

>> Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie směřuje k tomu, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.

>> Principy a hodnoty DČCE:

- pomoc všem lidem bez ohledu na vyznání;
- podpora rodinného prostředí se zachovanými vazbami;
- respekt potřebám jednotlivců;

>> Projekty:

- humanitární pomoc (DMS POMOCPOVODNE);
- Buď sousedem - pomoc cizincům v nouzi;
- LifeTool – poradna v oblasti asistivních technologií a komunikačních pomůcek;
- Diakonie pro Afriku – pomoc sirotkům;
- Ne-Násilí; Bydlení seniorů etc.


>> www.diakonie.cz <<
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.