Velké množství alkoholu zlikvidováno | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Velké množství alkoholu zlikvidováno


Prostějov, 13. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), v roce 2011 nabyl celkem 610 litrů alkoholu, a to na základě rozhodnutí Celního úřadu Prostějov a Celního úřadu Frýdek – Místek.

Jednalo se o Griotku, Vodku, Frederico rum, Karpatskou hořkou, Moravskou švestku, Napoleon, Rum tuzemák a další druhy alkoholu, v celkové hodnotě přes 80 tisíc korun.

Administrativním úkonem ÚZSVM tento alkohol v souladu se zákonem o majetku státu převedl Generálnímu ředitelství cel, které následně zajistilo likvidaci. Fyzická likvidace byla provedena na základě dohody uzavřené mezi Celním úřadem Prostějov a obchodní společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s., Olomouc. V čistírně odpadních vod Kralický Háj v Kralicích na Hané byl alkohol zlikvidován. Prázdné nevratné obaly byly vhozeny do kontejnerů na tříděný odpad.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 3. 2012 8:26
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.