Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady v Luhačovicích, Rymicích a Haluzicích | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady v Luhačovicích, Rymicích a Haluzicích


STÁHNOUT IMG_5117.JPG (maximální velikost 0,5 MB)

Obyvatelé Luhačovic a obcí Rymice a Haluzice jsou nejlepší ve třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Zástupci těchto obcí dnes na slavnostním ceremoniálu v Rožnově pod Radhoštěm převzali prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Sedmý ročník soutěže pro samosprávy je součástí aktivit Zlínského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., které jsou zaměřené na podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích.

Loňské prvenství v kategorii měst obhájily Luhačovice, následované Valašskými Klobouky a Starým Městem. V kategorii obcí nad 500 obyvatel letos patří první příčka obci Rymice, pořadí na druhém a třetím místě se od loňska nezměnilo – druhou pozici obsadily Žalkovice a třetí skončila obec Hošťálková. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Haluzice, následované Skašticemi, se kterými si oproti loňsku prohodily vedoucí pozici. Třetí příčku v dané kategorii obsadila obec Kunkovice.

„Ocenění udělujeme už posedmé v historii, a jsme rádi, že se díky němu obce vzájemně motivují a snaží se postupně zlepšovat,“ uvedl na slavnostním vyhlašování náměstek hejtmana zodpovědný za oblast územní plánování, životní prostředí a rozvoje venkova Ivan Mařák (KSČM). „Třídění odpadů hodláme i nadále podporovat, aby se stalo trvalou a přirozenou součástí životního stylu obyvatel našeho kraje“ doplnil náměstek.

Na každého občana vítězných Luhačovic připadá více než 63 kilogramů vytříděných odpadů – tedy papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. V případě obce Rymice, která obsadila první místo v kategorii obcí nad 500 obyvatel, to bylo více než 40 kilogramů na obyvatele. V obci Skaštice, která zvítězila mezi obcemi do 500 obyvatel, vytřídí každý občan průměrně takřka 56 kilogramů odpadů.

Hlavním kritériem při hodnocení byla právě výtěžnost vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění ovlivnil také součet pořadí v jednotlivých sledovaných komoditách. Obec, která vytřídila nejvíce plastu, papíru, skla i nápojového kartonu, měla šanci na umístění na předních příčkách.

Organizátoři letos v rámci soutěže vyhlásili zcela novou kategorii – Skokan roku. Zvítězila v ní obec Rymice, kde došlo v porovnání s loňským rokem k největšímu zlepšení. Každá domácnost v této obci díky tomu získá jako poděkování bezplatně sadu tašek na třídění odpadů.

„V uplynulém roce na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadalo téměř 16,5 kilogramů vytříděného papíru, což je téměř stejně jako loni. Více než v minulém roce vytřídil do žlutých kontejnerů každý obyvatel kraje plasty – přes 8 kilogramů, skla pak téměř 10 kilogramů,“ popsala Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM, a. s., která společně se Zlínským krajem soutěž „O keramickou popelnici“ organizuje. Dodala, že celkové výsledky kraje jsou pod celorepublikovým průměrem. Nadprůměrně se v kraji třídí čiré sklo. Rezervy má kraj naopak podle jejích slov zejména v třídění plastů a barevného skla, nicméně právě v těchto oblastech se statistika zlepšuje.

Ke zlepšení pozice Zlínského kraje v celorepublikovém srovnání by mělo mimo jiné přispět i vybavení vybraných domácností v regionu barevnými taškami na třídění odpadů. Tato aktivita, zaměřená na zvýšení množství a čistoty tříděného sběru, se letos rozšíří do více než deseti tisíc domácností. Žlutou, modrou a zelenou tašku vyrobenou z kvalitního recyklovaného plastu získají například občané v Holešově, Hulíně, Valašských Kloboukách či v Zubří.

Součástí spolupráce Zlínského kraje a společnosti EKO-KOM, a. s., je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. „Tato skutečnost významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke konci roku 2012 se na území Zlínského kraje nacházelo více než 11800 barevných kontejnerů. Největší podíl tvořily nádoby na plast a na sklo. Nádob na třídění se v kraji nachází o 50 procent více, než tomu bylo před pěti lety.“ Upřesnila Pavla Bendová. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 306. Třídění odpadů je tak umožněno téměř všem lidem v kraji.

Stručně o kampani
Cílem kampaně „Třídění je styl“, která je součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a Zlínského kraje, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na aktivity cílené do oblastí, ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje. Obyvatelé regionu se budou mimo jiné moci setkat se například se speciálními polepy svozových automobilů a dopravních prostředků. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridenijestyl.cz.

O keramickou popelnici - Zlínský kraj
Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji.
V rámci slavnostního předání získávají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylového ocenění (keramické popelnice) a věcných cen také finanční odměny.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu. V letošním roce se hodnotily výsledky za II. pololetí roku 2012 a I. pololetí roku 2013.

O společnosti EKO-KOM
Tato nezisková akciová společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin.
Kontakt:

Miroslav Grass
jednatel
grass@eu4.cz
www.eu4.cz
777152707


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 10. 2013 21:09
Kategorie: Životní prostředí
Název zdroje: Eufour PR, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vztahy s médii a veřejností (zpracování tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí, monitoring výstupů, poradenství), komplexní propagace služeb a výrobků
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.