Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady v Kunovicích, Loučce a Haluzicích | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady v Kunovicích, Loučce a Haluzicích


Vsetín (22. září 2011) – Prestižní ocenění „O keramickou popelnici“ ve Vsetíně obdržely obce Zlínského kraje, které nejlépe třídí odpad. Stylové trofeje a finanční odměny předali představitelům samospráv zástupci Zlínského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Třídění je styl“, zaměřené na podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích.

První místo v kategorii měst obsadily, stejně jako v loňském roce, Kunovice, následované Uherským Ostrohem a Rožnovem pod Radhoštěm. V kategorii obcí nad 500 obyvatel patří první příčka obci Loučka (okres Vsetín), druhé místo obsadila obec Střítež nad Bečvou a třetí skončil Bratřejov. Nejlepší mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou Haluzice, druhé místo obhájily Skaštice, třetí příčku obsadila obec Kyselovice.

„Ocenění, které udělujeme už popáté v historii, má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ uvedla na slavnostním vyhlašování krajská radní zodpovědná za oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova Milena Kovaříková (ČSSD). Situace se podle jejích slov každým rokem zlepšuje. „Vloni jsme se stali druhým nejúspěšnějším regionem ve třídění odpadů na Moravě. Celorepublikově nám patří osmá příčka a oproti roku 2009 jsme si tak o dvě příčky polepšili,“ popsala radní.

Na každého občana vítězných Kunovic, které již podruhé za sebou obhájily prvenství v kategorii měst, připadá za jeden rok více než 56 kilogramů vytříděných odpadů – tedy papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. To je o pět kilogramů více, než v loňském roce. U obce Loučka, která obsadila první místo v kategorii obcí nad 500 obyvatel, dosahuje průměr množství vytříděného odpadu na občana více než 38 kilogramů. V obci Haluzice, která zvítězila mezi obcemi do 500 obyvatel, vytřídí každý občan průměrně více než 51 kilogramů odpadů.

Hlavním kritériem při hodnocení byla výtěžnost vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění ovlivnil i součet pořadí v jednotlivých sledovaných komoditách. Obec, která vytřídila nejvíce plastu, papíru, skla i nápojového kartonu, měla šanci na umístění na předních příčkách.

Letošní výsledky sice potvrdily předchozí úspěchy některých favoritů, ovšem jiné medailisty vytlačily obce, které se ve třídění odpadů výrazně zlepšily. V uplynulém roce v kategorii měst zvítězily, stejně jako letos a předloni, Kunovice, druhý se umístil Rožnov pod Radhoštěm a třetí příčku obsadily Valašské Klobouky. V kategorii obcí nad 500 obyvatel se letos nedostal na stupně vítězů nikdo z loňských medailistů. V loňském roce byly ve třídění odpadů v této kategorii nejúspěšnější Záhorovice následované obcemi Šumice a Žalkovice. V kategorii obcí do 500 obyvatel loni zvítězily Kelníky, druhé místo obsadily loni stejně jako letos Skaštice a třetí byl letošní vítěz, obec Haluzice.

Třídění odpadů se stalo přirozenou součástí životního stylu obyvatel Zlínského kraje. „V uplynulém roce na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadalo takřka 16 kilogramů vytříděného papíru, necelých 8 kilogramů plastu, téměř 10 kilogramů skla, 100 gramů nápojového kartonu a 18 kilogramů kovů,“ popsal Marek Hruška ze společnosti EKO-KOM, a.s., která společně se Zlínským krajem soutěž „O keramickou popelnici“ organizuje. Dodal, že celkové výsledky odpovídají celorepublikovému průměru. Nadprůměrně se v kraji třídí sklo a kovy. Rezervy má kraj podle jeho slov zejména v třídění plastu a nápojových kartonů.

Součástí spolupráce Zlínského kraje a společnosti EKO-KOM, a. s. je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. „Tato skutečnost významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke konci roku 2010 se na území Zlínského kraje nacházelo více než 11 tisíc barevných kontejnerů. Největší podíl tvořily nádoby na plast a na sklo. Nádob na třídění se v kraji nachází o zhruba 50 procent více, než tomu bylo před pěti lety.“ upřesnil Hruška. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo již v závěru loňského roku sloužilo přibližně pro 161 obyvatel. V roce 2005 to bylo ještě bezmála 228 obyvatel. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 303. Třídění odpadů je tak umožněno téměř všem lidem v kraji.

Třídění je styl
Odpady – v původní či zpracované formě – nás provázejí doslova na každém kroku. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin. Věděli jste, že v plastových dílech v interiéru vašeho automobilu je až 40 procentní podíl recyklátu? Recyklovaný materiál, který je díky správnému třídění možné využít, se nachází také v zahradním nábytku nebo obyčejném plastovém kbelíku. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán granulát z lahví vytříděných. Základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton - tedy krabice od džusu či mléka. Odhozením plastové lahve nebo starých papírových krabic do správného kontejneru celý proces recyklace a následného využití teprve začíná.

Stručně o kampani
Cílem kampaně „Třídění je styl“, která je součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a Zlínského kraje, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na aktivity cílené do oblasti s vysokým potenciálem (Vsetínsko, Kroměřížsko, Uherskohradišťsko), ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje. Obyvatelé regionu se budou mimo jiné moci setkat se speciálními polepy svozových automobilů, venkovními akcemi se zábavným programem a soutěžemi. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridenijestyl.cz.

O keramickou popelnici - Zlínský kraj
Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji.
V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylového ocenění (keramické popelnice) a věcných cen také finanční odměny.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu. V letošním roce se hodnotily výsledky za II. pololetí roku 2010 a I. pololetí roku 2011.

O společnosti EKO-KOM
Tato nezisková akciová společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin.
Kontakt:

Miroslav Grass
jednatel
grass@eu4.cz
www.eu4.cz
777152707


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 9. 2011 21:53
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Eufour PR, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vztahy s médii a veřejností (zpracování tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí, monitoring výstupů, poradenství), komplexní propagace služeb a výrobků
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.