Ve Stráži pod Ralskem vznikne jedinečné výzkumné centrum | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ve Stráži pod Ralskem vznikne jedinečné výzkumné centrum


Stráž pod Ralskem – Dne 28. února 2012 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Mgr. Josef Dobeš rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Membránové inovační centrum“, který realizuje společnost MemBrain s.r.o. pod vedením ředitele a jednatele společnosti Ing. Aleš Černína, Ph.D. Společnost MemBrain s.r.o. má statut výzkumné organizace specializující se na výzkum a inovační inženýring v oboru membránových separačních technologií a transfer výsledků do průmyslové praxe. Cílem projektu je vybudování jedinečného výzkumného centra zaměřeného na rozvoj a aplikaci membránových technologií v různých průmyslových oborech. Finanční prostředky budou použity zejména na vybudování špičkové oborové infrastruktury, která zahrnuje vlastní budovu centra, vybavení analytických a technologických laboratoří včetně pilotních zkušeben nejmodernějšími přístroji a zařízeními pro výzkum a vývoj, inovační inženýring a transfer výsledků do průmyslu. Dále jsou určeny ve fázi zahájení činnosti centra na částečné hrazení provozních nákladů centra, které vytvoří až 56 nových pracovních míst.

Nové regionální výzkumné centrum se zaměří na výzkum ve třech dlouhodobých programech výzkumu, vývoje a inovací. První z nich zahrnuje materiálový výzkum, který se zaměřuje na výzkum a vývoj nových membránových materiálů, membrán, rozvoj jejich metodologie charakterizace a technologie výrob. Druhý program je zaměřený na vývoj membránových modulů a zařízení včetně vývoje inženýrských návrhových i analytických nástrojů jednotlivých membránových procesů podpořený vývojem speciálních zařízení pro laboratorní a pilotní ověření funkčnosti nových prototypových výrobků, membránových procesů a technologií. Třetí program se zaměřuje na návrh a aplikace membránových technologií pro různá průmyslová odvětví.
Ačkoliv jednotlivé programy řeší vlastní výzkumné směry a cíle, jsou vzájemně provázány, doplňují se a využívají vzájemných synergických efektů s jediným záměrem, a to aplikace v průmyslové praxi. Centrum bude své výsledky realizovat u výrobců a dodavatelů membrán a membránových technologií využitelných například v potravinářství, energetickém průmyslu, ochraně životního prostředí při čištění odpadních vod, automobilovém průmyslu při elektroforetickém lakování a v neposlední řadě v nově se rozvíjející oblasti membránové separace plynů.
Podle plánovaného harmonogramu bude realizace projektu probíhat do konce roku 2014. Do této doby bude postavena budova Membránového inovačního centra o celkové užitné ploše 3.858 m2, budou vybaveny a uvedeny v činnost analytické, technologické a mobilní laboratoře. Centrum vytvoří až 56 nových pracovních pozic. Z toho bude 30 pro vysokoškolsky vzdělané výzkumné pracovníky a 15 pro laboratorní a chemické techniky k zajištění výzkumně-vývojových úkolů projektu. Zbývajících 11 pracovních pozici je určeno pro zajištění správních a řídících činností centra.
Rozpočet Membránového inovačního centra je odhadován na 512 mil. Kč a bude podpořen dotací z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace ve výši 370 mil. Kč. Z toho 85 % poskytne Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % Česká republika ze státního rozpočtu.
Další informace najdete na http://www.membrain.cz/mic/.
Kontakt:
Ing. Lukáš Hartych, tel: +420 487 888 111, e-mail: lukas.hartych@membrain.cz.Kontakt:

Ing. Lukáš Hartych
lukas.hartych@membrain.cz
www.membrain.cz
+420 487 888 111


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 3. 2012 8:12
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: MemBrain s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum a další inovační aktivity v oblasti membránových procesů a zejména na přenos poznatků vědeckého výzkumu do komerční praxe. Hlavním oborem činnosti jsou membránové separační procesy (elektrodialýza, elektrodeionizace, membránová elektrolýza, reverzní osmóza, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace) i s potřebnými předúpravami (oxidace, redukce, iontová výměna, filtrace, flotace, flokulace, sedimentace).
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.