V Praze jednali zástupci zemí V4, Bulharska a Rumunska o čerpání evropských dotací | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


V Praze jednali zástupci zemí V4, Bulharska a Rumunska o čerpání evropských dotací


Praha, 9. 12. 2011 - Dne 7.12. 2011 se v Praze setkali zástupci zemí V4, Bulharska a Rumunska, aby projednali své zkušenosti s čerpáním fondů EU i legislativní návrhy Komise pro budoucí rozpočet EU a kohezní politiku. Jednání předsedal a delegaci ČR vedl I. náměstek ministra životního prostředí, Ing. Jakub Kulíšek.

Praha, 9. 12. 2011 - Dne 7.12. 2011 se v Praze setkali zástupci zemí V4, Bulharska a Rumunska, aby projednali své zkušenosti s čerpáním fondů EU i legislativní návrhy Komise pro budoucí rozpočet EU a kohezní politiku. Jednání předsedal a delegaci ČR vedl I. náměstek ministra životního prostředí, Ing. Jakub Kulíšek.

Všechny delegace během jednání potvrdily, že zachování silné kohezní politiky zaměřené na snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi členskými státy a regiony je jejich hlavní prioritou. „Panuje mezi námi jasná shoda, že výdaje budoucí kohezní politiky musí být primárně určeny konkrétními regionálními potřebami jednotlivých členských států“, řekl I. náměstek ministra životního prostředí, Ing. Jakub Kulíšek.

V rámci setkání proběhla rovněž výměna zkušeností s čerpáním evropských prostředků v rámci stávajícího programového období. Zástupci zemí se shodli, že je třeba zásadně zjednodušit implementační mechanismy v rámci kohezní politiky. Zároveň však zdůraznili, že nové návrhy Komise patrně povedou spíše k nárůstu administrativní zátěže v budoucím programovém období a je tudíž nutné o jejich znění s Komisí dále jednat.

Zúčastněné země se rovněž přihlásily ke konceptu tzv. bridge projects, tj. projektů, jejichž náročnost neumožní jejich realizaci v rámci stávajícího programového období, a které by bylo možné finalizovat v rámci budoucího programového období. Delegace hodlají v tomto smyslu vyzvat Komisi, aby stanovila jasná pravidla pro tento druh projektů.

Jednající také potvrdili, že si jejich státy i nadále budou vyměňovat pozice v jednáních k jednotlivým návrhům Komise tak, aby výsledná podoba budoucího programového období skutečně odrážela jejich reálné potřeby.
Kontakt:

Kateřina Fišarová
PR manažerka
fisarova@adriainvest.cz
http://www.adriainvest.cz/index.php/divize-media
+420 775 721 151


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 12. 2011 19:26
Kategorie: Finance
Název zdroje: ADRIA INVEST s.r.o. - Divize média (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Divize média společnosti ADRIA INVEST s.r.o. vznikla na podzim roku 2011v reakci na rostoucí aktivitu na poli médií.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.